THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Đăng ký tham gia Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh BRVT năm 2019 - kèm Thể lệ Hội thi
Ngày 15/11/2019, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước ban hành Văn bản số 298/CV-BTCHT về đăng ký tham gia Hội thi tìm hiểu CCHC nhà nước tỉnh BRVT năm 2019

 

Chi tiết xem tại file đính kèm 

Văn bản số 298/CV-BTCHT

Thể lệ Hội thi