THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người làm công tác lưu trữ
Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 11525/UBND-SNV về hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người làm công tác lưu trữ

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Văn bản số 11525/UBND-SNV