THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Kết quả Chỉ số hài lòng SIPAS của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 có sự cải thiện đáng kể.
Ngày 24/5/2019, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (SIPAS 2018), theo đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt tỷ lệ hài lòng 83,04%, xếp thứ 28/63 tỉnh thành phố, tăng 29 bậc so với năm 2017.

 

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, được thực hiện đối với 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịnh vụ hành chính công gồm: (1) Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; (2) thủ tục hành chính; (3) công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; (4) kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; (5) việc tiếp nhận, giải quyết góp ý phản ánh, kiến nghị. Chỉ số SIPAS do Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện thông qua Phiếu khảo sát thu thập thông tin đo lường là các nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước. Đơn vị thực hiện khảo sát là hệ thống Bưu điện cả nước.

Năm 2018, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các Sở ngành, địa phương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, chất lượng cải cách hành chính được nâng lên, các nội dung cải cách hành chính  đều đạt được những kết quả tích cực, được các Bộ ngành Trung ương đánh giá cao và mang đến sự hài lòng cho người dân.

Qua kết quả công bố, năm 2018, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chỉ số hài lòng SIPAS đạt 83,04%, cao hơn tỷ lệ hài lòng trung bình cả nước là 82,99%, tăng 10,86% và tăng 29 bậc so với năm 2017. Trong đó đa số các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong kết quả khảo sát của tỉnh điều tăng trên 10% so với năm 2017. Tăng cao nhất là nhóm chỉ tiêu đo lường sự hài lòng đối với cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính với tỷ lệ 86,29% tăng 11,64% so với năm 2017; tiếp đến là nhóm chỉ tiêu đo lường sự hài lòng về kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công với tỷ lệ 86,33 tăng 11,19% so với năm 2017. Điều này cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức năm 2018 đã được cải thiện đáng kể. Việc thực hiện mô hình một cửa được người dân đánh giá cao; TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, tiếp nhận và trả kết quả hầu hết đúng quy định; người dân có nhiều lựa chọn để biết được thông tin về giải quyết thủ tục hành chính; trang thiết bị, cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa hầu hết đáp ứng được yêu cầu phục vụ người dân; thái độ công chức hướng dẫn nhiệt tình, niềm nở hơn.

Bộ phận một cửa phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ (một trong những đơn vị được chọn khảo sát SIPAS năm 2018)

Bên cạnh những tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. Phiếu khảo sát còn có những câu hỏi phụ để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan, hành chính nhà nước như các tiêu chí về nơi giải quyết thủ tục hành chính; số lần đi lại của người dân, tổ chức; công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí quy định; trả kết quả đúng hẹn. Kết quả khảo sát các tiêu chí này tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng được người dân, tổ chức đánh giá tương đối tốt.

Có được kết quả tích cực trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, tạo điều kiện để đội ngũ công chức phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường sự phối hợp của các Sở, ban, ngành trong việc giải quyết các TTHC cho người dân, tổ chức; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu làm việc của công chức và phục vụ người dân, tổ chức; ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử tại bộ phận một cửa các cấp nhằm tạo tâm lý thoải mái thân thiện khi người dân, tổ chức đến liên hệ giao dịch; thường xuyên thực hiện thăm dò sự hài lòng, lắng nghe, giải đáp tại chỗ, kịp thời, dứt điểm những thắc mắc của người dân, tổ chức; giải quyết hồ sơ đúng và sớm hạn cho người dân, tổ chức.

Việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước là hoạt động cần thiết, đánh giá khách quan nỗ lực công tác CCHC, nâng cao việc cung ứng dịch vụ công, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thông qua đó tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức trong việc đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước, đồng thời là cơ sở để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của nền hành chính ngày càng đáp ứng mong đợi của người dân. Trong thời gian tới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để ngày càng nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh.

                                                                           Trần Hồng Đức – Sở Nội vụ