THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH BRVT NĂM 2018
Ngày 02/5/2019, Hội đồng tuyển dụng ban hành Thông báo số 23/TB-HĐTD về thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018

 

 

THỜI GIAN:

- Ngày 18/5/2019 (thứ bảy)

+ Buổi sáng: thi môn Kiến thức chung (thi viết)

+ Buổi chiều: thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm), Tin học (Trắc nghiệm)

- Ngày 19/5/2019:

+ Buổi sáng: thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết)

+ Buổi chiều: thi môn Ngoại ngữ (thi viết)

ĐỊA ĐIỂM: Trường Chính trị tỉnh BRVT, số 13 Trường Chinh, P.Phước Trung, TPBR

 

Chi tiết xem tại file đính kèm./. Thông báo số 23/TB-HĐTD