THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Về việc tổ chức ôn thi cho các thí sinh thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018
Căn cứ Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2018; Ngày 16/4/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 đã có Thông báo số 20/TB-HĐTD về thời gian và địa điểm ôn thi công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 để tập trung ôn thi cho các thí sinh đủ điều kiện theo quy định.

 

Theo đó, từ ngày 19/4/2019 đến 21/4/2019, tại Hội trường C trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các thí sinh đã tập trung ôn thi. Các môn thi ôn tập, gồm: Kiến thức chung, chuyên môn nghiệp vụ, Tin học và ngoại ngữ, cụ thể: Ngày 19/4/2019, ôn thi môn Kiến thức chung; ngày 20/4/2019, ôn thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học và ngày 21/4/2019 ôn thi môn Ngoại ngữ.

Hình ảnh các thí sinh tập trung ôn thi môn kiến thức chung

Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo Sở Nội vụ thông tin kịp thời đến các thí sinh thông qua việc gửi các tin nhắn trực tiếp về lịch ôn thi; nội dung thông tin về các đề cương ôn thi, ngày ôn thi cụ thể các môn được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh và website Sở Nội vụ bà Rịa – Vũng Tàu đầy đủ.

Để giúp các thí sinh hệ thống các kiến thức chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển công chức hành chính, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mời các giảng viên có chất lượng để tập trung hướng dẫn, hệ thống các kiến thức liên quan các môn thi cho các thí sinh.

Theo đó, qua 03 ngày tổ chức ôn thi, các thí sinh đã tập trung tương đối đông đủ và tích cực ôn thi.

Hình ảnh giảng viên thí sinh ôn thi trao đổi, hướng dẫn môn ngoại ngữ

Lê Khắc Công - Sở Nội vụ