THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia
Chiều nay (12/3/2019), Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng; cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và các vị khách quốc tế.

 

Tại đầu cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Quốc cùng đại diện lãnh đạo, văn phòng các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại đầu cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ  đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tiến tới thay văn bản giấy; trong đó, lần đầu tiên vai trò của Trục liên thông văn bản quốc gia được định nghĩa chính thức, cùng với các nguyên tắc, yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử được quy định đầy đủ.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng cho biết, Trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề của nền tảng tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số; đây là một trong những bước đi chuẩn bị cho việc triển khai ở giai đoạn tiếp theo là xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ quốc gia kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, đến nay, nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia cùng với các điều kiện đi kèm như thể chế, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực vận hành đã bước đầu hoàn thành và thử nghiệm thuận lợi. 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương (gồm Văn phòng Trung ương Đảng; 31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Các phần mềm quản lý văn bản của bộ, ngành, địa phương đã được kết nối, liên thông cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống, văn bản điện tử được gửi, nhận nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan nhà nước (trong vòng 1 tháng đầu năm nay có 8.315 văn bản gửi và 19.296 văn bản nhận điện tử).

Phát biểu tại Lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Thành Hưng; lãnh đạo UBND các tỉnh: Cà Mau, Cao Bằng, Quảng Ninh bày tỏ vui mừng trước sự kiện khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia và cho rằng đây là bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng Chính phủ điện tử. Đại diện các địa phương khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, phối hợp với các cơ quan liên quan để ứng dụng hiệu quả việc gửi nhận văn bản điện tử phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo Tập đoàn VNPT, Viettel cũng đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo thực hiện nghi thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Ngay sau khi thực hiện nghi thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Cải cách thủ tục hành chính Ngô Hải Phan, chuyên viên Nguyễn Đình Lợi, bộ phận văn thư Văn phòng Chính phủ đã thực hiện quy trình trình ký, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng.  Sau khi văn bản được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký bằng chữ ký số, văn thư Văn phòng Chính phủ thực hiện quy trình phát hành văn bản, đại diện các địa phương, lãnh đạo tỉnh Nam Định, Sóc Trăng cho biết đã nhận được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và giao các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký duyệt đề án Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia bằng hệ thống điện tử đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ về quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt một số việc trọng tâm sau:

Thứ nhất, nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng quy định.

Thứ hai, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản nội bộ và triển khai hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, khắc phục tình trạng tại một số cơ quan văn thư nhận văn bản giấy nhưng không nhận được văn bản điện tử, dẫn đến việc phải đợi bản điện tử để tiếp nhận, xử lý…

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, trước mắt là các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, đất đai quốc gia, hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, để trong giai đoạn 2020 - 2025 sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được phát triển trên nền Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thứ tư, bảo đảm tối đa an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không được để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Đây là vấn đề trọng yếu, sống còn của Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thứ năm, tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia nói riêng, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nói chung.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và hệ thống chính trị, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, tập trung chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương gửi nhận văn bản điện tử đồng bộ giữa các cơ quan kể từ ngày 01/7/2017. Phần lớn các cơ quan của tỉnh hiện vẫn đang vận hành Phần mềm văn phòng điện tử eOffice đã triển khai 10 năm nay; mặc dù Phần mềm không đáp ứng được các yêu cầu mới theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong tỉnh vẫn duy trì ổn định. Số liệu báo cáo Chính phủ điện tử Quý I/2019 của tỉnh cho thấy có khoảng 90% văn bản điện tử được trao đổi qua lại giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh cùng với Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT, Công ty BKAV hoàn thành kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia (điểm kết nối chính tại Văn phòng UBND tỉnh với Phần mềm quản lý văn bản đang sử dụng). Tỉnh cũng đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu cung cấp giải pháp Trục liên thông của tỉnh, hiện đang khẩn trương thực hiện thủ tục thuê Trung tâm Tích hợp dữ liệu và chuyển đổi sang sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành mới để có thể thực hiện liên thông văn bản 4 cấp hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Trong buổi Lễ khai trương chiều nay, lãnh đạo và bộ phận văn thư, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã cùng phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện quy trình tác nghiệp gửi nhận văn bản điện tử. Thông qua Trục liên thông văn bản quốc qia, văn thư của Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận Quyết định phê duyệt Đề án Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngay sau đó, lãnh đạo Văn phòng đã phân công văn bản đến cho chuyên viên xử lý. Trạng thái xử lý văn bản cũng lập tức được tự động cập nhật về phía vừa gửi văn bản là Văn phòng Chính phủ để theo dõi được quá trình xử lý văn bản của nơi nhận văn bản.

Theo Ngọc Dung - Cổng TTĐT tỉnh