THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Thông báo về danh sách Công chức đủ điều kiện thi nâng ngạch và thời gian ôn thi nâng ngạch Chuyên viên năm 2018
Ngày 08/3/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 11/TB-HĐNN về danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự thi và thời gian ôn thi kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BRVT năm 2018

 

 

 

Thời gian ôn thi vào ngày 16/3/2019, đối với môn Kiến thức chung và môn Chuyên môn, nghiệp vụ tại Trường Chính trị tỉnh BRVT. Liên hệ đóng lệ phí thi cho thư ký hội đồng, mức đóng 700.000 đồng/người.

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Chi tiết Thông báo số 11/TB-HĐNN 

Đề cương ôn thi