THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thông báo về kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018
Ngày 19/11/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 375/TB-SNV về kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018

 

 

 

Nội dung thông báo xem tại file đính kèm Thông báo số 375/TB-SNV

Mẫu hồ sơ đính kèm Thông báo:

Mẫu Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mẫu Đơn đăng ký tuyển công chức

Mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật

 

Nhu cầu tuyển dụng xem tại Phụ lục Quyết định 3228/QĐ-UBND