THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện BRVT năm 2018
Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3228/QĐ-UBND về Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh BRVT năm 2018

 

 

Chi tiết xem tại File đính kèm:

Quyết định số 3228/QĐ-UBND

Phụ lục Nhu cầu tuyển dụng kèm theo Quyết định số 3228/QĐ-UBND