THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA TỈNH BR-VT VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CCHC
Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND về ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 (thay thế Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 16/10/2017)

 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Quyết định số 3206/QĐ-UBND

Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh áp dụng cho:

- Bảng 1: các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh.   File PDF: Tải về             -- File Excel:  Tải về

- Bảng 2: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. File PDF Tải về         -- File Exce:  Tải về

- Bảng 3: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. File PDF Tải về                -- File Excel:   Tải về

 

Về Hướng dẫn cách thức chấm điểm năm 2018: Văn bản 1629/SNV-CCHC ngày 12/11/2018

 Tài liệu kiểm chứng:

- Tài liệu Kiểm chứng Bảng 1 các Sở, ban, ngành: Tải về

- Tài liệu Kiểm chứng Bảng 2 các UBND cấp huyện: Tải về

- Tài liệu Kiểm chứng Bảng 3 các UBND cấp xã: Tải về

 

Bảng So Sánh Một số thay đổi Bộ Chỉ số CCHC năm 2018 so với năm 2017

- So sánh BỘ Chỉ số Cấp Sở : Tải về

- So sánh Bộ Chỉ số cấp huyện: Tải về

- So sánh Bộ Chỉ số cấp xã: Tải về

Lưu ý:

Năm 2018, Công tác chấm điểm chỉ số CCHC sẽ được tiến hành hoàn toàn trên phần mềm xác định chỉ số CCHC tại website: http://chamdiemcchc.baria-vungtau.gov.vn.

Tổ chấm điểm CCHC tỉnh khi cần phổ biến thông tin đến các đơn vị sẽ gửi vào mục "Thông báo" trên phần mềm. Do đó các đơn vị cần thường xuyên vào mục này để cập nhật thông tin mới nhất. Để xem thông báo gửi đến tất cả các đơn vị click vào biểu tượng "Thông báo" ở thanh task bar bên dưới góc trái màn hình phần mềm

Ngoài ra, Thông báo của Tổ chấm điểm sẽ cập nhật tại website cải cách hành chính tỉnh: http://cchc.baria-vungtau.gov.vn/.

Kênh thông tin trao đổi công tác chấm điểm chỉ số CCHC: Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ. điện thoại 0254 3524 465.

Zalo nhóm Chỉ số CCHC : dành cho tất cả các công chức đầu mối CCHC

Link mời tham gia nhóm: zalo.me/g/gwlhqi112

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị, địa phương liên hệ Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ. Địa chỉ liên hệ: điện thoại 0254 3524 465; và email: cchc@bariavungtau.gov.vn.