THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Danh mục tài liệu, đề cương ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018
Ngày 31/10/2018, Hội Đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục tài liệu, đề cương ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018.

 

Thí sinh tự ôn tập theo nội dung đề cương tương ứng với vị trí đã đăng ký dự tuyển của Ban Kiểm tra và Sát hạch đã tiến hành xây dựng đề cương nội dung phỏng vấn, sát hạch như sau:

1/. Đối với vị trí Kỹ sư Phòng Hạ tầng Công nghệ Thông tin:

a) Phần mềm nguồn mở ứng dụng tại các cơ quan Nhà nước.

b) Khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp Tỉnh (Tham khảo văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/04/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam).

c) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

2/. Đối với vị trí Kỹ sư Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Thông tin:

a) Phần mềm nguồn mở ứng dụng tại các cơ quan Nhà nước.

b) Cơ sở dữ liệu và cấu trúc câu lệnh SQL.

c) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm./.

NoidungDecuong