THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển
Công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua được Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính....

 

Công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua được Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính. Cùng với sự phối hợp của các Sở, ngành, địa phương, chất lượng công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng lên, kết quả là cả các chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX, chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công PAPI, chỉ số Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ICT năm 2017 đều tăng điểm và tăng hạng. Riêng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI  mặc dù giữ hạng nhưng tăng điểm so với năm 2016. Điều này cho thấy Doanh nghiệp đã có đánh giá khả quan hơn về sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2018, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng vượt mức bình quân chung cả năm mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua; thu ngân sách địa phương được hưởng cơ bản đảm bảo dự toán; số dự án đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ. Tỉnh đã thu hút mới 61 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 1,9 tỷ USD và 16 ngàn tỷ đồng; có 798 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 7.345 tỷ đồng.

Cũng trong 06 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp  đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển như: Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế; đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018; đặc biệt tiếp cận, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản qua kết nối của Japan Desk với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); tổ chức hội thảo phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; tiếp tục triển khai thu hút đầu tư có chọn lọc theo quy định; tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020…

Trong các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đối với doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình đăng ký đầu tư, thành lập dự án và thực hiện các nghĩa vụ thuế…, cụ thể:

Lĩnh vực thuế: Hướng dẫn, hỗ trợ cho người nộp thuế thực hiện kê khai thuế qua mạng, đăng ký và hoàn thành giao dịch nộp thuế điện tử. Đến cuối tháng 5/2018 có 100% doanh nghiệp kê khai điện tử, 99,7% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; triển khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử, lũy kế đến hết tháng 5/2018, thực hiện hoàn thuế điện tử 144 hồ sơ với số tiền 1.818,8 tỷ đồng, đạt 100% hồ sơ hoàn thuế điện tử. Trên cơ sở thực hiện các nội dung trên, thời gian thực hiện các thủ tục về thuế đã được cắt giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ đề ra (119 giờ).

 Lĩnh vực Hải quan: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020, vận hành các Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS, Hệ thống một cửa quốc gia, Hệ thống E-Manifest. Tiếp tục triển khai 42 thủ tục hành chính còn lại ở mức độ 3, 4 tiến tới hoàn thành 100% các thủ tục hành chính được triển khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trong 6 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên tại Cục Hải quan tỉnh là 1.096 doanh nghiệp (tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2017 là 846 doanh nghiệp). Thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu (không tính thông quan đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành) là 37 giờ đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ đặt ra (90 giờ).

Lĩnh vực đất đai: Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật đất đai năm 2013 đã được rút ngắn so với trước, cụ thể là thời gian thực hiện thủ tục giao, cho thuê đất còn 20 ngày (giảm so với trước là 5 ngày); thời gian thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất còn 15 ngày (giảm so với trước là 15 ngày); Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, thời gian thực hiện là 15 ngày.

Đăng ký doanh nghiệp: Trong 06 tháng đầu năm 2018, nhận được 4.325 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó nhận hồ sơ trực tuyến là 1.797 (chiếm tỷ lệ 41,5%), đã giải quyết xong 4.280 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 98,9%), 45 hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết; 100% hồ sơ của doanh nghiệp sớm và đúng thời hạn theo quy định, không có hồ sơ trễ hạn.

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ngành thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và dành 30 phút đầu giờ mỗi ngày làm việc để tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của Doanh nghiệp. Ngoài ra, Lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp 02 lần trong một năm để lắng nghe và tiếp thu những kiến nghị của Doanh nghiệp và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp ngày 04/01/2018, tỉnh đã tiếp nhận 44 kiến nghị của 22 doanh nghiệp, hiệp hội. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương xử lý, có báo cáo tiến độ và kết quả xử lý cho từng Doanh nghiệp. Đến nay, các ngành đã xử lý, giải quyết xong toàn bộ 44 kiến nghị, cụ thể có 15 kiến nghị liên quan lĩnh vực đất đai (trong và ngoài khu công nghiệp), môi trường, khoáng sản; 07 kiến nghị liên quan thủ tục về thuế và tiền thuê đất, 02 kiến nghị liên quan lĩnh vực nông nghiệp, 05 kiến nghị về cải cách hành chính, 07 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực giao thông, hạ tầng, 08 kiến nghị kiến nghị đề nghị hướng dẫn về chính sách ưu đãi, thủ tục xây dựng, chính sách về khoa học công nghệ.

Tiếp đến ngày 16/8/2018, Lãnh đạo tỉnh tiếp tục Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp ngày. Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư phản ánh trực tiếp về thuế, hải quan, lao động, chính sách hỗ trợ, phối hợp giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong xây nhà cho công nhân.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp được nghe các Sở, ngành giải đáp và đưa ra những giải pháp khắc phục những vướng mắc của doanh nghiệp. Sau khi nghe nhiều ý kiến của phía doanh nghiệp cũng như phía lãnh đạo sở, ngành trả lời doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh- Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương được doanh nghiệp đánh giá rất tốt về chỉ số PCI, đã chia sẻ và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Việc Lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và lắng nghe ý kiến, chia sẻ của doanh nghiệp là điều rất cần thiết đối với sự phát triển kinh tế của địa phương.  

Trong thời gian tới để đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng chí Bí thư yêu cầu các Sở, ngành phải tăng việc đối thoại với doanh nghiệp; phải có trách nhiệm giám sát kiểm tra việc phục vụ người dân, doanh nghiệp ở các cơ quan chính quyền cấp cơ sở để tăng chỉ số hài lòng của nhân dân; tiếp tục có nhiều kênh chia sẻ thông tin để có giải pháp kịp thời hơn cũng như phải có cải thiện ở việc tiếp cận thông tin và tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, đồng chí Bí thư yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phải lập ngay một đường dây nóng để kết nối thông tin giữa các ban ngành và doanh nghiệp để kịp thời xử lý thông tin cho doanh nghiệp, không thể để xuất hiện tình trạng thiếu trách nhiệm, bỏ lọt vấn đề xử lý thông tin cho doanh nghiệp và gây thiệt hại cho phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí Bí thư cũng khuyến khích, động viên các doanh nghiệp lên tiếng nói lên sự thật của việc bị vòi vĩnh, nhũng nhiễu và những tiêu cực trong bộ máy chính quyền để đội ngũ CBCCVC, lãnh đạo tỉnh kịp thời khắc phục, tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp đồng bộ của các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ từng bước tháo gỡ được những khó khăn, bất cập mà cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải thời gian qua và tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững./.

          Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ