THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Sở TN-MT và bưu điện tỉnh: Hợp tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
(Báo BRVT) Sở TN-MT và Bưu điện tỉnh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lãnh đạo Sở TNMT và Lãnh đạo Bưu điện tỉnh ký thỏa thuận hợp tác

Theo đó, từ tháng 9-2018, 49 TTHC của 7 lĩnh vực thuộc quản lý của Sở TN-MT sẽ được triển khai trên dịch vụ công trực tuyến. Người dân và DN có thể đăng ký tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên trang web: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn. Từ đây, nhân viên Bưu điện tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến bộ phận một cửa tỉnh hoặc Sở TN-MT hoặc các đơn vị trực thuộc sở để được giải quyết. Sau khi hoàn tất TTHC, hồ sơ của người dân và DN sẽ được Bưu điện chuyển trả tận nơi cho người dân, DN. Ngoài ra, người dân và DN cũng có thể nộp hồ sơ tại các điểm phục vụ của Bưu điện hoặc nhận hồ sơ tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Việc hợp tác này được hai bên thỏa thuận phải bảo đảm đúng quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời bảo đảm nhanh chóng, chính xác, an toàn, bí mật, nguyên vẹn hồ sơ trong quá trình cung cấp dịch vụ, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, DN và người dân trong việc thực hiện các TTHC.

PV QUANG VŨ-Báo BRVT