THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 09 và 10/7/2018, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do ông Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến làm việc với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trong 6 tháng đầu năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-BCĐCCHC ngày 04/5/2018 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ về kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018, Đoàn kiểm tra công tác CCHC của Chính phủ đã đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong 6 tháng đầu năm 2018. Nội dung kiểm tra của Đoàn tập trung vào việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC đã được xác định trong kế hoạch năm 2018. Trong đó trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, mô hình một cửa liên thông; những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc thực hiện công tác CCHC.

Đoàn kiểm tra công tác CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sau 02 ngày kiểm tra thực tế công tác CCHC tại UBND phường 1, UBND thành phố Vũng Tàu, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, sáng ngày 10/7/2018, Đoàn kiểm tra công tác CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ do ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông  Trương Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thừa ủy quyền của UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2018, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả cơ bản và rõ nét trên cả 6 nội dung. Đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tỉnh đã ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Kết luận số 119-KL/TU ngày 05/12/2017 Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh khóa VI, ngày 10/01/2018. Ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC 2018 với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của CBCCVC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thực hiện ký cam kết xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn, vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, định hướng đến năm 2020 với mục tiêu tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, thu hút các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đưa tỉnh trở thành điểm đến tin cậy đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Công tác triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC được thực hiện nghiêm túc; đã trình Thường trực Tỉnh ủy Phương án giao chỉ tiêu tinh giản biên chế hành chính cho các cơ quan hành chính giai đoạn 2015-2021, theo đó đề xuất số lượng tinh giản biên chế hành chính là 262 chỉ tiêu, đạt khoảng 11,23 % so với tổng số biên chế được giao năm 2015, đồng thời xác định lộ trình tinh giản biên chế cho từng năm. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã giảm được 112 trường hợp tương đương 4,8%. Thời gian qua, Tỉnh đã thực hiện giao quyền tự chủ, đảm bảo chi hoạt động thường xuyên cho 07 đơn vị sự nghiệp (04 đơn vị sự nghiệp y tế, 03 đơn vị sự nghiệp khác), qua đó đã giảm khoảng 1.800 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước chuyển sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Duy trì hoạt động hiệu quả mô hình một cửa, một cửa liên thông các cấp trong giải quyết TTHC. Công khai, minh bạch các thông tin, đẩy nhanh giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp  trong giải quyết TTHC. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ đúng hạn cao khoảng 97%. Đến nay có 18 sở, ban, ngành, 08 huyện, thị xã, thành phố và 16 xã, thị trấn (thuộc huyện Châu Đức) triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Hiện tại, tổng số dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang cung cấp: mức độ 1, 2 là: 2.213 thủ tục (bao gồm cấp tỉnh: 1.804, cấp huyện: 279 và cấp xã: 130), mức độ 3 là: 775 thủ tục (bao gồm cấp tỉnh: 585, cấp huyện: 162 và cấp xã: 28), mức độ 4 là: 241 thủ tục (cấp tỉnh). Trong 6 tháng đầu năm, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến như sau: Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến mức 3: 731 hồ sơ trong đó cấp tỉnh: 659 hồ sơ, cấp huyện: 72 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến qua DVCTT mức độ 4: 3473 hồ sơ (cấp tỉnh)…

Trong buổi làm việc, UBND tỉnh đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác một số nội dung như: Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy định cụ thể thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với những thủ tục không xác định thời hạn giải quyết hay không ghi cụ thể ngày làm việc; vướng mắc trong thực hiện văn bản điện tử…

Cũng trong buổi làm việc, Đoàn công tác đã báo cáo kết quả làm việc ngày tại 02 đơn vị cấp sở (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng), 01 đơn vị cấp huyện (thành phố Vũng Tàu), 01 đơn vị cấp xã (UBND Phường 1- thành phố Vũng Tàu). Đồng thời giải đáp các kiến nghị cũng như những khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến của các thành viên Đoàn công tác và khẳng định tỉnh luôn quan tâm đến công tác CCHC, đã chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đồng bộ các giải pháp qua đó góp phần nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện các chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công của tỉnh, kết quả các chỉ số năm 2017 đều tăng điểm và thứ hạng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định. Ông đề nghị Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong thời gian tiếp theo, ông đề nghị tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, Đoàn công tác sẽ ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của tỉnh để tiếp tục tham mưu Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành thực hiện đảm bảo đúng quy định, thống nhất, đồng bộ, thuận lợi trong quá trình thực  hiện nhiệm vụ của các địa phương./.

 

                                                     Trần Hồng Đức – Sở Nội vụ tỉnh