THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Lịch kiểm tra CCHC Lịch kiểm tra CCHC

Lịch kiểm tra Cải cách hành chính tháng 6, 7 năm 2018
Ngày 17/5/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 145/TB-SNV về Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính tháng 6, 7 năm 2018

Lịch kiểm tra các đơn vị như sau:

- Sở Y tế: ngày 06/6/2018.

- UBND huyện Châu Đức: ngày 20/6/2018.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: ngày 11/7/2018.

- Sở Du lịch: ngày 25/7/2018.

Thời gian: 01 ngày, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở các cơ quan được kiểm tra.

 

Chi tiết xem tại file đính kèm Thông báo số 145/TB-SNV