THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Kế hoạch tuyển dụng Viên chức cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma tuý thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội
Ngày 06/4/2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 90/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma tuý thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội

Nội dung xem tại file đính kèm

Quyết định số 90/QĐ-SNV