THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Bà Rịa- Vũng Tàu công bố kết quả Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2017
Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, kết quả chỉ số CCHC các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017 được công bố. Năm nay là năm thứ năm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua theo dõi, đánh giá cho thấy Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngày càng quan tâm hơn đến chỉ số cải cách hành chính hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình.

  Bộ chỉ số CCHC các Sở, ngành, địa phương năm 2017 được sửa đổi trên cơ sở tiếp thu nội dung Bộ chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ và thực tiễn thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh cũng như các ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị, địa phương. Chỉ số CCHC năm 2017 chia thành 04 nhóm đối tượng áp dụng cho 04 nhóm cơ quan, đơn vị khác nhau gồm có: Nhóm các Sở, ban, ngành; Nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Nhóm UBND huyện, thành phố; Nhóm UBND các xã, phường, thị trấn. Điểm số được xác định trên 9 nội dung cơ bản, có sự tách biệt giữa điểm thẩm định và điểm điều tra xã hội học. Thang điểm bộ chỉ số CCHC năm 2017 cân bằng trên thang điểm tối đa100 gồm tối đa 60 điểm thẩm định, 40 điểm điều tra xã hội học và tối đa 5 điểm thưởng, 5 điểm trừ. So với năm 2016, Bộ chỉ số năm 2017 có nhiều điểm mới theo hướng cụ thể hóa những nội dung, phân rõ điểm định lượng của từng tiêu chí, cũng như bổ sung những tiêu chí mới cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn CCHC trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đặc điểm tình hình của địa phương.

Điểm thẩm định được Tổ đánh giá, chấm điểm (được lập theo Quyết định của UBND tỉnh) gồm đại diện các cơ quan chuyên môn tham mưu, quản lý các lĩnh vực về CCHC như: Sở Nội vụ, Sở TTTT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở KHCN, Sở VHTT; Thanh tra tỉnh, VPUBND tỉnh. Tổ chấm điểm tiến hành thẩm định hồ sơ, văn bản và chấm điểm trực tiếp dựa theo bộ tiêu chí. Nội dung điều tra xã hội học do Cục Thống kê tỉnh thực hiện theo hợp đồng. So với các năm trước, bổ sung thêm một số tiêu chí điều tra như: khảo sát về số lần đi lại của tổ chức, công dân khi liên hệ thực hiện TTHC; trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của CBCCVC; tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ TTHC; thư xin lỗi khi cơ quan, đơn vị có hồ sơ trễ hạn;…. Ngoài ra đối tượng điều tra cũng được điều chỉnh cho phù hợp hơn, để có thể đưa ra ý kiến đánh giá khách quan hơn. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương chịu đánh giá XHH từ nhiều nguồn khác nhau như: cơ quan cấp trên đánh giá, nội bộ công chức đánh giá, người dân, tổ chức đánh giá,... 

Mục tiêu hướng đến của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2015-2020 của tỉnh là mức độ hài lòng của người dân phấn đấu đạt trên 80%. Do vậy, tỉ lệ đánh giá hài lòng được Bộ chỉ số đặt ra yêu cầu cao hơn các năm trước, để đạt điểm tối đa phải đạt mức hài lòng tuyệt đối 100% (thay vì 80% như trước đây), mức trung bình là 80% (thay vì 60% như trước đây), nếu đạt mức hài lòng dưới 80% chỉ được 0 điểm. Ngoài nội dung yêu cầu điều tra khảo sát cao hơn, cấu trúc xác định điểm số cũng được cân đối hơn trước nhằm hướng đến sự hài lòng của người dân ngày càng cao. Để đảm bảo khách quan, chính xác, UBND tỉnh giao Cục thống kê là đơn vị thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân.

Kết quả chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2017 ở các cơ quan đơn vị cụ thể như sau:

+ Nhóm các Sở, ban, ngành: Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 20 Sở, ban, ngành đạt được là 68,36%, thấp hơn so với giá trị trung bình năm 2016 là 0,91% (năm 2016 giá trị trung bình là 69,27%) do có sự điều chỉnh các nội dung tiêu chí và cơ cấu điểm số. Đơn vị thấp nhất đạt 59 điểm (Sở Ngoại vụ), đơn vị cao nhất đạt 76,5 điểm (Sở Công Thương). Cơ quan tăng điểm nhiều nhất là Thanh tra tỉnh (tăng 6,65 điểm), giảm điểm nhiều nhất là Sở Kế hoạch-Đầu tư (giảm 10,05 điểm). Về xếp hạng, cơ quan tăng hạng nhiều nhất là Sở Lao động-thương binh và xã hội (tăng 6 hạng), đơn vị giảm hạng nhiều nhất là Sở Y tế (giảm 7 hạng).

Khoảng cách giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất năm 2017 đã rút ngắn khá nhiều so với năm 2016 (17.5 điểm so với 25.5 điểm), tuy nhiên sự chênh lệch này vẫn còn khá cao, cho thấy một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện CCHC. Tổng quan kết quả Chỉ số CCHC cho thấy các Sở, ban, ngành đã tổ chức triển khai thực hiện CCHC theo các nội dung Kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó kết quả điều tra xã hội học cao hơn năm trước cũng cho thấy mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước đã được cải thiện đáng kể.

 

+ Nhóm các cơ quan Trung ương: năm 2017, Chỉ số CCHC của nhóm các CQTW có sự tăng, giảm không đồng đều so với năm 2016, đơn vị thấp nhất đạt 66 điểm, đơn vị cao nhất đạt trên 76 điểm. Nhóm các cơ quan Trung ương vẫn tiếp tục duy trì ở mức điểm khá cao. Trong năm 2017, có 3 đơn vị tăng điểm, 3 đơn vị giảm điểm. Đơn vị có điểm số cải thiện nhiều nhất là Cục Hải quan và Ngân hàng nhà nước tỉnh, bên cạnh đó đơn vị Bảo hiểm xã hội giảm 3,35 điểm (chủ yếu là các tiêu chí điều tra khảo sát). Giá trị trung bình chỉ số CCHC của các cơ quan trung ương đạt được là 73,375%, cao hơn so với giá trị trung bình năm 2016 là 2,52% (năm 2016 giá trị trung bình là 70,85%).

Do có sự thay đổi về Bộ chỉ số cũng như cơ cấu điểm số, tại các tiêu chí thẩm định hầu hết các cơ quan Trung ương bị giảm điểm. Tuy nhiên kết quả thẩm định điểm số có 2 đơn vị tăng điểm, đặc biệt Ngân hàng nhà nước tăng 11 điểm. Các lĩnh vực, tiêu chí thông qua quá trình điều tra xã hội học tăng so với năm trước, điều này cho thấy mức độ hài lòng của người dân đã được cải thiện. Tổng quan kết quả Chỉ số CCHC cho thấy sự cải thiện rõ rệt của các đơn vị khi tổ chức triển khai thực hiện CCHC theo Kế hoạch.

+ Nhóm UBND các Huyện, thành phố: Năm 2017, Chỉ số CCHC của nhóm UBND các huyện, thành phố tăng điểm so với năm 2016. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 08 huyện, thành phố đạt 69,87%, cao hơn so với giá trị trung bình năm 2016 là 2,87% (năm 2016 giá trị trung bình là 67,01%), đơn vị thấp nhất đạt trên 65 điểm, đơn vị cao nhất đạt 73,50 điểm. Đơn vị tăng điểm nhiều nhất là UBND huyện Xuyên Mộc, UBND huyện Long Điền, tăng điểm ít nhất là UBND TP Bà Rịa. Do có sự thay đổi các tiêu chí Bộ chỉ số cũng như cơ cấu điểm số, tại các tiêu chí thẩm định hầu hết các huyện, thành phố bị giảm điểm nhẹ. Bên cạnh đó điểm điều tra khảo sát xã hội học của các huyện, thành phố tuy tăng điểm, điều này cho thấy sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước đã được nâng lên.

+ Nhóm UBND các xã, phường, thị trấn:  Năm 2017, kết quả thẩm định điểm số cho thấy UBND cấp xã tăng - giảm đến 9 điểm và không có sự đồng đều. Tăng nhiều nhất là xã Tân Hoà – Tân Thành với 9,3 điểm; giảm điểm nhiều nhất là phường Rạch Dừa – Vũng Tàu là 9,35 điểm. Kết quả chỉ số CCHC nhìn chung cải thiện hơn so với năm trước. Điểm số cao nhất là UBND xã Tam Phước - Long Điền (76,75 điểm), điểm thấp nhất là UBND xã Phước Hoà - Tân Thành (58,50 điểm), mức chênh lệch giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất là 18,25 điểm.

Kết quả điều tra khảo sát năm 2017 hầu hết cấp xã đều tăng điểm so với năm trước, cao nhất đạt 19,75 điểm và thấp nhất đạt 15 điểm (năm 2016 đạt lần lượt là 7,55 điểm và 15.75 điểm), cơ cấu điểm số điều tra khảo sát đã được tăng 4 điểm cho thấy sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước đã được cải thiện. Tổng thể giá trị trung bình năm 2017 đạt 68,11%, cao hơn năm 2016 là 2,6% (năm 2016 đạt 65,51%). Cho thấy mặt bằng chung điểm số của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, khoảng cách giữa đơn vị đứng đầu và đơn vị đứng cuối đã được thu hẹp so với năm 2016. Tuy nhiên, mức độ chênh lệch còn tương đối nhiều giữa các xã trong quan tâm chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nội dung CCHC cũng như việc tuyên truyền, cung cấp dịch vụ công để cải thiện mức độ hài lòng đối với tổ chức công dân. Điều này thể hiện sự quan tâm trong chỉ đạo điều hành của các đơn vị có khác nhau.

Đánh giá chung: Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2017 phản ánh tương đối khách quan, trung thực kết quả triển khai CCHC thực tế của đơn vị và là nguồn thông tin quan trọng giúp các đơn vị nhận biết được mặt mạnh, mặt yếu của mình trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, từ đó có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trong các năm tiếp theo. Việc thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017 đã được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có sự chỉnh sửa bổ sung các tiêu chí tiêu chí thành phần một cách thiết thực, có định hướng, khuyến khích sự đổi mới, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương; có gắn kết bộ chỉ số với thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Kết quả năm 2017 cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm hơn đến chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC; đội ngũ công chức tham mưu thực hiện công tác CCHC hầu hết là người có năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính; việc giải quyết TTHC cơ bản theo đúng quy trình, thực hiện tại bộ phận một cửa, có phiếu hẹn và hầu hết đúng và sớm hạn so với quy định, đồng thời các cơ quan, đơn vị đã chủ động có văn bản xin lỗi tổ chức và công dân đối với hồ sơ trễ hạn. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân tăng cao hơn so với năm 2016, cho sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước đã được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt nên kết quả thực hiện CCHC chưa cao; chưa quán triệt tầm quan trọng của CCHC là hướng đến sự hài lòng của người dân, hướng đến một nền hành chính phục vụ; chưa được quán triệt đến đội ngũ CBCCVC trong cơ quan để tìm ra nguyên nhân hạn chế, giải pháp khắc phục; chưa có những đổi mới trong phương pháp chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; còn công chức vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ; chưa thực hiện triệt để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; Trang thông tin điện tử còn thiếu thông tin, chưa đầy đủ các chuyên mục theo quy định; việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 chưa đảm bảo theo quy định, chưa có giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4; hồ sơ giải quyết còn trễ hạn và một số hồ sơ chưa có văn bản xin lỗi kịp thời...

Kết quả chỉ số CCHC sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua cuối năm với các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, là cơ sở để xem xét, bố trí, sắp xếp và sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh một cách hiệu quả, hướng tới xây dựng nền hành chính ngày càng trong sạch, hiệu lực, hiệu quả.

Một số giải pháp trong thời gian tới: Xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC được coi là một nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thông tin kịp thời về kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2017, đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2017 và các năm tiếp theo được tốt hơn, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2017 để quán triệt đến toàn thể CBCCVC cơ quan, đơn vị, địa phương về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố của UBND tỉnh. Bổ sung các giải pháp cần thiết trong Kế hoạch CCHC hàng năm để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cải cách hành chính của mình. Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo, đôn đốc giải quyết nhanh hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với tất cả các TTHC, đảm bảo 100% TTHC được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chủ động có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với hồ sơ trễ hạn. Bố trí công chức có đủ trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo 100% văn bản được thực hiện bằng hệ thống điện tử để thay thế văn bản giấy, 100% CBCCVC sử dụng thư điện tử công vụ để bảo đảm vấn đề bảo mật trong thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 theo đúng lộ trình quy định.

Để đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh đã triển khai phần mềm theo dõi, đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC và bắt đầu thực hiện từ năm 2018. Việc vận hành phần mềm trên giúp các cơ quan, đơn vị giảm tải áp lực giấy tờ thủ công, tiết kiệm chi phí và để các cơ quan quản lý theo dõi, đánh giá được tình hình thực hiện CCHC các đơn vị, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Cải cách hành chính – Sở Nội vụ