THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày 05/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND công bố Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017

Chi tiết xem tại các file đính kèm:

Quyết định 593/QĐ-UBND

Phụ lục 1 - cấp Sở

Phụ lục 2 - các cơ quan TW trên địa bàn

Phụ lục 3 - UBND các huyện, thành phố

Phụ lục 4.1 - cấp xã thuộc Tp. Bà Rịa

Phụ lục 4.2 - cấp xã thuộc H. Châu Đức

Phụ lục 4.3 - cấp xã thuộc H. Đất Đỏ

Phụ lục 4.4 - cấp xã thuộc H. Long Điền

Phụ lục 4.5 - cấp xã thuộc H. Tân Thành

Phụ lục 4.6 - cấp xã thuộc TP. Vũng Tàu

Phụ lục 4.7 - cấp xã thuộc H. Xuyên Mộc