THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gửi thư khen Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có thư khen các đồng chí lãnh đạo, công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Trong thư, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá, qua xem xét các báo cáo và theo dõi tình hình cho thấy, từ khi thành lập đến nay, đội ngũ lãnh đạo, công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực nghiên cứu, đề ra các giải pháp đổi mới, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và tăng sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, DN đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh trong thời gian qua. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu đội ngũ lãnh đạo, công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực tìm kiếm các giải pháp để cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, xứng đáng là cơ quan đại diện cho chính quyền và sở, ngành cấp tỉnh trực tiếp phục vụ người dân và DN một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Báo bariavungtau