THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CCHC
Ngày 14/12/2017, Sở Nội vụ ban hành Giấy mời số 488/GM-SNV về tổ chức triển khai tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC từ năm 2018.

Địa điểm triển khai: Hội trường Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - số 03 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Trung, TP.BR

Thời gian: vào thứ ba ngày 19/12/2017

Thông tin chi tiết xem tại File đính kèm: Giấy mời số 488/GM-SNV