THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã
Ngày 16/11/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã ban hành Thông báo số 59/TB-HĐKTSH về triệu tập công chức tham dự kỳ thi kiểm tra, sát hạch

 

Về thời gian: 

+ Lúc 07h00, thứ bảy ngày 25/11/2017

+ Lúc 13h00, thứ bảy ngày 25/11/2017

- Về địa điểm: Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM Computer, số 565 Trương Công Định, Phường 7, TP.Vũng Tàu

Chi tiết Thông báo xem tại file đính kèm: Thông báo số 59/TB-HĐKTSH

Nội dung về kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT xem tại đường dẫn sau: Link