THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Kiểm tra đột xuất kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính xã Tân Hoà
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2017, chiều ngày 13/10/2017 Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại UBND xã Tân Hoà – huyện Tân Thành

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đã tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan đến CCHC như công tác chỉ đạo, điều hành; việc niêm yết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Đồng thời, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến niêm yết công khai các nội dung thu chi ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của CBCC.

Hình ảnh Bộ phận một cửa của đơn vị

Qua buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy: Năm 2016, kết quả chỉ số CCHC của đơn vị giảm hạng nhiều so với năm trước, nằm ở nhóm đơn vị giữ thứ hạng thấp nhất. Lãnh đạo UBND xã đã kịp thời có văn bản chấn chỉnh cũng như đề ra phương hướng khắc phục hạn chế và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị được kiện toàn và có Quy chế hoạt động đúng quy định. Thủ tục hành chính tại các lĩnh vực được cập nhật mới và niêm yết đầy đủ tại trụ sở đơn vị. Đơn vị đã kiện toàn tổ tiếp công dân, bố trí phòng tiếp dân, xây dựng lịch và bố trí công chức tiếp dân các ngày trong tuần. Thực hiện niêm yết danh sách hộ nghèo, niêm yết đầy đủ số điện thoại đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Đã thực hiện cam kết cắt giảm thời gian giải quyết đạt 30% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Bảng niêm yết thông tin Đường dây nóng tại đơn vị

Bên cạnh những mặt tích cực, đơn vị vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện CCHC: Kế hoạch CCHC của đơn vị còn chung chung, sao chép, không có kế hoạch cụ thể của xã, chưa thực hiện Kế hoạch khảo sát sự hài lòng trong năm. chưa ban hành lịch làm việc hàng tuần nên không theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác chuyên môn của CBCC đơn vị, vẫn còn tình trạng công chức chấp hành nội quy làm việc chưa tốt. Lưu trữ hồ sơ cán bộ công chức chưa đầy đủ theo quy định. Hệ thống máy bốc số tự động, màn hình cảm ứng không hoạt động, camera quan sát chưa được sử dụng hiệu quả. Một số hồ sơ chưa tiến hành cập nhật hồ sơ vào phần mềm (lĩnh vực đất đai); nhiều Phiếu theo dõi tiến độ công việc không ghi ngày, tháng khi ký giao nhận nên khó kiểm soát; Việc thực hiện thủ tục liên thông chưa đúng quy định, vẫn còn tình trạng để người dân tự liên hệ thực hiện TTHC liên thông (lĩnh vực bảo trợ xã hội); một số hồ sơ nhận dư thành phần và giải quyết trễ hạn theo quy định.

 Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra CCHC kết luận: Đề nghị Lãnh đạo UBND xã Tân Hòa tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, quán triệt CBCC cơ quan việc thực hiện đúng nội quy cơ quan; xây dựng Kế hoạch CCHC cụ thể, chi tiết, có sản phẩm, thời gian thực hiện đầy đủ, không sao chép; thực hiện niêm yết quy hoạch đất đai theo quy định;  Thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân theo Kế hoạch; Cập nhật đầy đủ hồ sơ vào phần mềm một cửa để theo dõi, kiểm soát và tổng hợp; Đối với hồ sơ liên thông: thực hiện tiếp nhận, giải quyết liên thông và trả kết quả theo đúng quy định, không để người dân tự liên hệ; đồng thời thực hiện đầy đủ các quy trình, biểu mẫu khi thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC; nhận đúng, đủ thành phần, giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định.

Phòng CCHC – Sở Nội vụ