THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Người dân, doanh nghiệp tin tưởng chính quyền cơ sở hơn nhờ hiệu quả hoạt động của đường dây nóng Cải cách hành chính tỉnh
Nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố số điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh từ tháng 12/2013.

          Kênh thông tin đường dây  nóng cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập với mong muốn nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính theo các nội dung về những vướng mắc cụ thể trong thực hiện các thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm. Kênh thông tin đường dây nóng tỉnh tiếp nhận qua các kênh như điện thoại, Email hoặc gặp trực tiếp.

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, đường dây nóng CCHC tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 200 kiến nghị, phản ánh, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Các kiến nghị, phản ánh liên quan đến những vướng mắc về giải quyết thủ tục hành chính, tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai, hồ sơ giải quyết chậm, không có văn bản xin lỗi người dân, doanh nghiệp. Một số kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chế độ, chính sách cho người dân hoặc thái độ chưa đúng của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ…

Ngay khi tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, các bộ phận chuyên trách sẽ sẵn sàng "hỗ trợ", tiếp nhận tất cả các thông tin từ tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, hay bổ sung các giấy tờ ngoài quy định cho đến thái độ của đội ngũ công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tất cả thông tin gọi đến đường dây nóng đều được ghi nhận, trả lời và được Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong các cuộc họp giao ban hàng tháng. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2017, đường dây nóng cải cách hành chính đã tiếp nhận 61 trường hợp phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua nhiều hình thức như điện thoại, đơn, phản ánh trực tiếp,...Đến nay, đã giải quyết 60 trường hợp và 01 trường hợp đang tiến hành giải quyết, nhiều trường hợp được giải quyết ngay trong buổi tiếp nhận, giải quyết kịp thời các bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Đối với các trường hợp liên quan đến Thủ tục hành chính phức tạp, Sở Nội vụ tổ chức báo cáo Tổ liên ngành giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính của tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng mắc.

 

Hình ảnh giải quyết đường dây nóng tại UBND phường 8

Một số phản ánh kiến nghị điển hình như: Bà Trương Thị Sành cùng 10 người khác cùng làm Đơn cứu xét hưởng chế độ ưu đãi tù đày hàng tháng đối với người tham gia kháng chiến, gửi hồ sơ đề nghị giải quyết từ năm 2013 nhưng chưa được giải quyết. Khi tiếp nhận kiến nghị, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan có liên quan cùng thống nhất phương án giải quyết thấu tình, đạt lý, đáp ứng nhu cầu chính đáng cho người dân. Như vậy, để giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, ngoài việc căn cứ các quy định của Nhà nước, cần thiết phải có ở mỗi công chức cái tâm nghề nghiệp, phải hết mình với công việc, nghiên cứu kỹ hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách một cách thỏa đáng.

Hoặc phản ánh của Công ty Cổ phần Hàng hải Semco Việt Nam kiến nghị về việc vướng mắc trong thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sự việc kéo dài từ năm 2013 đến năm 2016 công ty mới nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, phải mất gần 03 năm, Công ty Semco mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Điều này cho thấy các cơ quan chức năng có liên quan chưa thực sự tích cực trong việc tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Hay như việc đầu tháng 09/2017, đường dây nóng nhận được phản ánh từ Công ty Posco SS Vina về việc Sở Xây dựng gọi điện trả lại hồ sơ và đề nghị bổ sung hồ sơ khi đã hết thời hạn giải quyết theo quy định. Sở Nội vụ đã chủ động tiến hành làm việc với Sở Xây dựng để chấn chỉnh tình trạng này, có Thư xin lỗi cho doanh nghiệp, đồng thời khẩn trương giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp và được Công ty Posco SS Vina đồng tình rất cao. Hoặc phản ánh của ông Điểu Hoài Nhơn kiến nghị về sai sót trong giấy chứng tử của Cha ông ở UBND phường 8 thành phố Vũng Tàu, nhưng công chức của phường trả lời vòng vo, thiếu trách nhiệm. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính đã tiến hành xác minh, kiểm tra, yêu cầu đơn vị khẩn trương thực hiện theo quy định và trực tiếp xin lỗi ông Nhơn. Sau đó, công chức tư pháp của UBND phường 8 đã bị xử lý kỷ luật theo quy định. Điều này thể hiện sự quyết liệt trong cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hình ảnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Như vậy, hiệu quả, thành công của CCHC không chỉ dừng lại ở việc chuyển biến trên mặt thủ tục, giấy tờ, mà còn phải cải cách về con người, làm chuyển biến tích cực tư duy, nhận thức của đội ngũ CBCCVC thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua kênh thông tin đường dây nóng CCHC mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần giải quyết thỏa đáng bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, việc thiết lập và vận hành đường dây nóng CCHC cũng là một trong các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính với đội ngũ CBCCVC vừa hồng lại vừa chuyên, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp với chính quyền. Với sự quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, địa phương, đường dây nóng CCHC sẽ tiếp tục đồng hành, phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.

          Ngô Minh Dũng- Sở Nội vụ