THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kết quả thực hiện giai đoạn I của Đề án trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Đề án thực hiện trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020.

         Đề án trên được ban hành nhằm quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các quyền về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế. Đồng thời thể hiện sự quyết tâm của Lãnh đạo tỉnh trong nỗ lực cải cách hành chính theo hướng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Việc trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

         Đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình là tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện tại gia đình của trẻ em trong phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh nhận đủ kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp đăng ký khai sinh tại UBND cấp huyện hoặc đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã mà người đi đăng ký khai sinh không có nhu cầu thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế thì việc tổ chức trao Giấy khai sinh được thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày UBND các cấp ký Giấy khai sinh. Trường hợp gia đình trẻ em có yêu cầu khác về thời gian trao mà đảm bảo sau thời gian quy định nêu trên thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình trẻ em.

         Giai đoạn 1 của Đề án thực hiện từ 01/02/2017 đến hết tháng 7/2017, thí điểm trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức. Để triển khai thực hiện Đề án trên, UBND các huyện, thành phố thực hiện thí điểm đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, thực hiện tốt công tác hộ tịch, tổ chức trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em.

         Kết quả thực hiện giai đoạn 1 của Đề án tại 02 huyện như sau: Tại UBND huyện Châu Đức đã thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em được 220/1140 trường hợp người dân có nhu cầu trao tại nhà đạt tỷ lệ 19,29%. Tại thành phố Bà Rịa đã thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em được 73/667 trường hợp người dân có nhu cầu trao tại nhà đạt tỷ lệ 10,94%. Việc thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em bước đầu thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm và mang lại hiệu quả thiết thực, được sự đồng tình hưởng ứng của đa số người dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các quyền về hộ tịch, cư trú và bảo hiểm y tế tại địa phương, giúp người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, hạn chế như việc tuyên truyền đến CBCC, người dân để thực hiện Đề án có nơi chưa thật tốt dẫn đến người dân chưa hiểu rõ nội dung của Đề án, e ngại tiếp đoàn; Do tập quán kiêng cữ trong tháng nên một số hộ dân không muốn người lạ tới thăm… nên việc đăng ký trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em tại một số xã, thị trấn chưa cao.

         Để khắc phục những hạn chế nêu trên, cần có các giải pháp đồng bộ như: quán triệt đến cán bộ, công chức cơ quan các nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án; tăng cường tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính và tính nhân văn của Đề án đến với người dân; việc tuyên tuyền phải bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, giúp người dân hiểu rõ về nội dung, ý nghĩa của Đề án, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời; Thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em kèm theo thư chúc mừng, lá thư chúc mừng đầy ý nghĩa sẽ song hành cùng giấy khai sinh đi hết cuộc đời và chắc chắn sẽ để lại dấu ấn và tính nhân văn sâu đậm trong mỗi con người… Dự kiến giai đoạn 2 sẽ thực hiện đại trà trên tất cả các huyện, thành phố vào khoảng tháng 10/2017 và chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ