THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở lớp nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính
Ngày 17/8/2017, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Công tác CCHC của tỉnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm triển khai quyết liệt. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành, địa phương đã và đang thực hiện các giải pháp tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quả n lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố chính quyền cơ sở, phục vụ nhân dân. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số những hạn chế, nguyên nhân chủ yếu được xác định là công tác chỉ đạo điều hành CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt với công tác CCHC. Một bộ phận công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị chưa nhận thức về cải cách hành chính còn chưa đầy đủ; khả năng phân tích, tổng hợp còn yếu; thiếu kỹ năng hành chính và giải quyết tình huống, chưa chủ động trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Đề án nâng cao năng lực thực hiện công tác cải cách hành chính cho công chức giai đoạn 2016 – 2020.

Trên cơ sở triển khai Đề án, ngày 17/8/2017, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tham dự lớp học có gần 200 học viên là các đồng chí lãnh đạo, các công chức trực tiếp tham mưu, triển khai công tác cải cách hành chính tại các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Lớp bồi dưỡng lần này tập trung đi sâu vào việc trang bị, cung cấp các kiến thức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về công tác CCHC, nâng cao các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ CCHC như Kỹ năng xây dựng chương trình kế hoạch CCHC theo phương pháp mới; Kỹ năng xem xét, đánh giá, tổng hợp, phân tích kết quả CCHC; Kỹ năng điều tra xã hội học, nhất là các vấn đề về điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về CCHC; Kỹ năng giao tiếp trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ngoài ra, lớp học còn được nghe báo cáo tình hình thực tế công tác CCHC trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và 06 tháng năm 2017, những mục tiêu, định hướng CCHC trong thời gian tới. Với những nội dung kiến thức được trang bị sát với thực tiễn, các học viên đã tham gia trao đổi, thảo luận sôi nổi về những hạn chế trong công tác CCHC, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng CCHC trong thời gian tiếp theo. 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 02 ngày với sự nhiệt huyết từ đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và sự nghiêm túc của tất cả các học viên đã được kết quả tốt. Học viên đánh giá cao về nội dung cũng như phương pháp truyền đạt kiến thức của giảing viên, báo cáo viên. Sau khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức nghiệp vụ CCHC, những kỹ năng, những kinh nghiệm được chia sẻ và những thông tin CCHC thiết thực, cần thiết để thực hiện nhiệm vụ CCHC được tốt hơn …Từ kết quả đã đạt được của khóa học, để trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong thực hiện công tác CCHC thời gian tiếp theo, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng dành cho từng đối tượng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cũng như các hoạt động hội thảo chuyên đề về CCHC,… theo lộ trình Đề án đến năm 2020.

Với sự phối hợp tốt của lãnh đạo các Sở ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thực hiện công tác cải cách hành chính cho công chức giai đoạn 2016 – 2020, Sở Nội vụ tin tưởng rằng trình độ, năng lực của đội ngũ công chức lãnh đạo và công chức trực tiếp tham mưu công tác CCHC sẽ được nâng cao hơn nữa, đáp ứng các yêu cầu đổi mới trong công tác CCHC của tỉnh, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng, động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

                                                                                   Ngô Minh Dũng - Sở Nội vụ