THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Theo kết quả được công bố, năm 2016 chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bà rịa - Vũng tàu đạt 60,50 điểm, tăng 0,99 điểm so với năm 2015, xếp hạng 16/63 tỉnh thành và tăng 2 bậc so với năm 2015 và đứng thứ 3/8 tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ (sau Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh).

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo cuộc họp.

Đây là năm thứ hai liên tiếp chỉ số PCI của tỉnh tăng điểm và tăng thứ hạng, thể hiện sự quyết tâm của Lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh được doanh nghiệp đánh giá cao. Cụ thể về kết quả xếp hạng của các chỉ số thành phần PCI 2016, trong 10 chỉ số thành phần của tỉnh năm 2016 có 04 chỉ số tăng điểm theo chiều hướng tích cực so với năm 2015: Chỉ số tiếp cận đất đai tăng 0,9 điểm so với năm 2015, xếp hạng thứ 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm 2015; Chỉ số chi phí không chính thức tăng 0,44 điểm so với năm 2015, xếp hạng thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 09 bậc so với năm 2015; Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp tăng 0,44 điểm so với năm 2015, xếp hạng thứ 09/63 tỉnh, thành phố, tăng 21 bậc so với năm 2015; Chỉ số đào tạo lao động tăng 0,39 điểm so với năm 2015, xếp hạng thứ 09/63 tỉnh, thành phố, tăng 04 bậc so với năm 2015.

Bên cạnh đó còn 06 chỉ số giảm điểm so với năm 2015: Chỉ số gia nhập thị trường giảm 0,15 điểm so với năm 2015, xếp hạng thứ 60/63 tỉnh, thành phố, giảm 19 bậc so với năm 2015; Chỉ số tính minh bạch giảm 0,05 điểm so với năm 2015, xếp hạng thứ 30/63 tỉnh, thành phố, giảm 05 bậc so với năm 2015; Chỉ số chi phí thời gian giảm 0,59 điểm so với năm 2015, xếp hạng thứ 54/63 tỉnh, thành phố, giảm 18 bậc so với năm 2015; Chỉ số tính năng động giảm 0,22 điểm so với năm 2015, xếp hạng thứ 55/63 tỉnh, thành phố, giảm 16 bậc so với năm 2015; Chỉ số thiết chế pháp lý giảm 0,29 điểm so với năm 2015, xếp hạng thứ 44/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cạnh tranh bình đẳng giảm 0,86 điểm so với năm 2015, xếp hạng thứ 52/63 tỉnh, thành phố, giảm 33 bậc so với năm 2015.

Ngoài ra, chỉ số Cơ sở hạ tầng (không nằm trong hệ thống các chỉ số thành phần của PCI, dùng cho doanh nghiệp tham khảo khi ra quyết định đầu tư tại các địa phương) năm 2016 đạt 61,85 điểm, tăng 1,85 điểm so với năm 2015, trong đó Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố được các doanh nghiệp dân doanh đánh giá có chất lượng cơ sở hạ tầng tốt nhất, gồm: Bình Dương, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Phúc. 

 Xu thế biến đổi chỉ số PCI của tỉnh trong 5 năm gần đây: 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Xu thế biến đổi PCI từ năm 2011 đến 2016 66,13 59,14 56,99 59,05 59,51 60,50

 

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh năm 2016 tăng cả về điểm số cùng thứ hạng so với năm 2015 và đứng thứ 3/8 tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ. Điều này cho thấy những nỗ lực của tỉnh đã có kết quả tốt hơn so với năm 2015. Các chỉ số thành phần được cải thiện, trong đó có chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức và đào tạo lao động được cải thiện rõ rệt, người dân đánh giá cao nỗ lực của chính quyền trong thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng CCHC. CBCC thân thiện hơn.  Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp cho rằng thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, họ vẫn phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức trong quá trình hoạt động. Chỉ số cạnh tranh bình đẳng trong năm 2016 bị giảm điểm so với năm 2015. Số giờ làm việc với thanh tra, kiểm tra thuế tăng lên so với năm trước; Doanh nghiệp đánh giá chỉ số cán bộ nhà nước giải quyết công việc hiệu quả giảm đi, chưa thấy sự thay đổi đáng kể; thủ tục giấy tờ chưa đơn giản, vẫn còn rườm rà phức tạp. Chỉ số Tính minh bạch trong việc công bố các tài liệu về về quy hoạch, ngân sách còn hạn chế, chưa đủ thông tin cho doanh nghiệp để nghiên cứu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp địa phương trong việc xây dựng và phản biện chính sách, quy định của tỉnh có giảm sút. Còn một số doanh nghiệp cho rằng cần có thương lượng với cán bộ thuế.

Với quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, ngày 26/4/2017, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy và các Sở, ban, ngành để bàn các giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong thời gian tới. Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe báo cáo phân tích, đánh giá những mặt mạnh, những điểm còn hạn chế, nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục. Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, trong đó có việc nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, đạo đức của CBCC; đánh giá toàn diện hạ tầng viễn thông, có biện pháp nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp; các cơ quan thanh tra, thuế rà soát các quy trình thanh, kiểm tra đảm bảo không có nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp…

 Tiếp tục, ngày 13/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, cụ thể. Quan điểm thu hút đầu tư của tỉnh là kiên trì mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng kêu gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có sức cạnh tranh, lan tỏa, thân thiện với môi trường; thu hút đầu tư phải gắn với đẩy mạnh chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai do nguyên nhân từ phía nhà đầu tư; thu hút đầu tư gắn liền với thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, huy động mạnh mẽ các nguồn vốn trong xã hội cho đầu tư phát triển.

Để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy về thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh, từ kết quả chỉ số PCI năm 2016, ngày 20/7/2017 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017. Trong đó giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị có liên  quan thực hiện từng giải pháp cụ thể để cải thiện các chỉ số bị giảm điểm và duy trì, nâng cao các chỉ số đã tăng điểm so với năm 2015. Đồng thời thực hiện quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng CBCC của đơn vị đối với nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh.

Có thể thấy, mục tiêu cuối cùng trong cải thiện môi trường kinh doanh là đem đến sự hài lòng cao nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Để có được một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, rất cần sự nỗ lực không ngừng của các Sở, ban, ngành trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy./.

Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ BRVT