THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BRVT
Ngày 26/5/2017, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 trên địa bàn tỉnh

          Ngày 26/5/2017, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

           Chỉ số CCHC nhằm đánh giá thực trạng tình hình thực hiện các nội dung CCHC thông qua kết quả chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2016. Đến dự và điều hành hội nghị có các đồng chí: đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

         

          Bộ Chỉ số CCHC năm 2016 được chia thành 04 nhóm đối tượng áp dụng cho 04 nhóm cơ quan, đơn vị khác nhau gồm có: nhóm các Sở, ban, ngành; nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; nhóm UBND huyện, thành phố; nhóm UBND các xã, phường, thị trấn. Thang điểm Bộ Chỉ số CCHC năm 2016 là thang điểm 100, gồm điểm thẩm định và điểm điều tra khảo sát xã hội học.

NHÓM CÁC SỞ, BAN, NGÀNH:

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các Sở, ban, ngành đã cho thấy những nỗ lực, quan tâm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện CCHC. Đặc biệt đơn vị thấp nhất vẫn đạt trên 50 điểm, đơn vị cao nhất đạt trên 80 điểm. Hầu hết các đơn vị đều tăng điểm (tăng nhiều nhất là Sở Văn hoá - Thể thao), bên cạnh đó vẫn còn 02 đơn vị bị giảm điểm so với năm 2015 là Sở Giao thông Vận tải và Sở Ngoại vụ. Trong khối các sở, ban, ngành, Sở Khoa học-Công nghệ đạt điểm cao nhất, với 81,9 điểm; Thanh Tra tỉnh đạt điểm thấp nhất, với 56,35 điểm.

Qua kết quả năm 2015 và 2016, có 04 đơn vị vẫn giữ được thứ hạng cao bao gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính; Sở Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra tỉnh đã có sự cải thiện rõ rệt thể hiện qua điểm thẩm định và điểm điều tra khảo sát đều tăng cao so với năm trước nhưng vẫn trong nhóm thấp.


NHÓM CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (CQTW) ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Năm 2016, Chỉ số CCHC của nhóm các CQTW nhìn chung tăng điểm so với năm 2015, đơn vị thấp nhất đạt trên 60 điểm, đơn vị cao nhất đạt trên 77 điểm. Đơn vị có điểm số cải thiện nhiều nhất là Cục Thuế và Kho bạc nhà nước tỉnh, bên cạnh đó đơn vị Cục Hải quan giảm nhẹ 0,9 điểm (chủ yếu là các tiêu chí điều tra khảo sát). Đứng đầu trong khối CQTW là Kho bạc Nhà nước tỉnh với 77,05 điểm.

 

NHÓM UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Năm 2016, Chỉ số CCHC của nhóm UBND các huyện, thành phố tăng điểm so với năm 2015, không còn đơn vị đạt mức điểm dưới trung bình của điểm tổng tối đa. Đơn vị thấp nhất đạt trên 61,75 điểm, đơn vị cao nhất đạt 70,50 điểm. Đơn vị tăng điểm nhiều nhất là UBND huyện Xuyên Mộc, UBND huyện Châu Đức, tăng điểm ít nhất là UBND huyện Long Điền. Kết quả Chỉ số CCHC cho thấy các địa phương đã quan tâm khi tổ chức triển khai thực hiện CCHC. Trong nhóm các huyện, thành phố UBND huyện Tân Thành đạt điểm cao nhất, với 70,5 điểm; huyện Côn Đảo đạt điểm thấp nhất, với 61,75 điểm.

 

NHÓM UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Về kết quả xếp hạng đối với UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh: trong số 10 đơn vị đứng đầu năm 2016 chiếm nhiều tại thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức (mỗi huyện 03 đơn vị); huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa mỗi địa phương 01 đơn vị. Trong đó, tại nhóm đạt điểm thấp nhất, huyện Xuyên Mộc vẫn là đơn vị chiếm nhiều nhất trên địa bàn tỉnh với 4 đơn vị, còn lại huyện Tân Thành có 03 đơn vị, thành phố Vũng Tàu có 02 đơn vị, huyện Long Điền 01 đơn vị.

Trong khối UBND các xã, phường, thị trấn, có 3 phường: UBND phường 1, UBND phường 4 và UBND phường 5 (thuộc thành phố Vũng Tàu) đạt điểm cao nhất, UBND Phường 1 Thành phố Vũng Tàu (72,65 điểm), điểm thấp nhất là UBND xã Châu Pha - huyện Tân Thành (52,80 điểm). Mức chênh lệch giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất là 19,85 điểm, cho thấy mức độ chênh lệch còn tương đối nhiều giữa các phường xã trong quan tâm chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nội dung CCHC cũng như việc tuyên truyền, cung cấp dịch vụ công để cải thiện mức độ hài lòng đối với tổ chức công dân.

         

          Trong hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số tham luận về mô hình hay, những sáng kiến của một số đơn vị, địa phương đã và đang áp dụng trong thực hiện CCHC để nâng cao chất lượng CCHC tại đơn vị. Đây là những sáng kiến đáng ghi nhận, đáng để các đơn vị học tập, cùng nhau thực hiện tốt hơn công tác CCHC tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng CCHC toàn tỉnh và nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

          Tại Hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2016.

Ông Trần Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2016.

          Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả của các đơn vị đã đạt được trong công tác CCHC 2016. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác CCHC cũng như những hạn chế mà các đơn vị cần kịp thời khắc phục và phát huy. Năm 2016 việc thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các nội dung CCHC đã được cải thiện rõ rệt, không còn đơn vị đạt điểm dưới trung bình. Tuy nhiên, ở một số đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ người dân, tổ chức chưa thực sự hài lòng với thái độ công chức tiếp nhận, trả kết quả của đơn vị, thời gian giải quyết hồ sơ chưa đảm bảo theo lịch hẹn trả kết quả, hầu hết đối tượng được khảo sát cho rằng không hài lòng với thời gian chờ đợi để được giải quyết TTHC tại đơn vị, không có văn bản xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn. Để khắc phục những hạn chế nêu trên và nâng cao chất lượng CCHC trong thời gian tới, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ban, ngành thực hiện một số nhiệm trọng tâm liên quan đến nội dung CCHC với tin tưởng rằng sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và sự phối hợp chặt chẽ, cố gắng của các cấp, các ngành công tác triển khai thực hiện CCHC trong thời gian tới sẽ thu được nhiều kết qủa tốt đẹp hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Huỳnh Vũ Bảo              

Phòng CCHC – Sở Nội vụ tỉnh BRVT