THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Trách nhiệm của công chức trong việc giải quyết kiến nghị cho người dân
Ngày 14/4/2017, Kênh thông tin đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh có nhận được đơn phản ánh của ông Điểu Hoài Nhơn ở Thành phố Vũng Tàu.

Ngày 14/4/2017, Kênh thông tin đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh có nhận được đơn phản ánh của ông Điểu Hoài Nhơn ở Thành phố Vũng Tàu.

Ông phản ánh việc cấp giấy chứng tử của Ba ông bị sai 2 lỗi tên và năm sinh: Ba của ông tên Điểu Pol, sinh năm 1921, nhưng trong giấy chứng tử ghi là Điểu Bon, sinh năm 1928. Ông cho rằng việc sai sót trên là do công chức tư pháp của UBND phường 8. Đến khi khắc phục thì công chức hướng dẫn vòng vo, giải quyết chậm trễ, trong đó có cả Công an Phường Nguyễn An Ninh. Ông đề nghị sớm giải quyết những sai sót trong giấy chứng tử của Ba ông.

Đoàn kiểm tra CCHC làm việc với UBND phường 8

Ngay sáng ngày 14/4/2017, Sở Nội vụ tổ chức đoàn công tác xuống làm việc trực tiếp với UBND Phường 8, thành phố Vũng Tàu. Khi đoàn công tác đề nghị UBND phường 8 sao lục lại hồ sơ cấp giấy chứng tử cho ông Điểu Pol, nhưng việc cung cấp hồ sơ kiểm tra chậm, công chức tư pháp có thái độ chưa chuẩn mực trong quá trình phối hợp cung cấp hồ sơ có liên quan. Kiểm tra sổ Cấp giấy khai tử năm 1998 và năm 2000 của UBND phường 8 cho thấy ông Điểu Pol có tên trong cả 2 sổ (2 lần chứng tử cho cùng 1 người). Sổ cấp khai tử năm 1998 ghi là Điểu Bôn (POL), năm sinh 1928; sổ cấp lại khai tử năm 2000 ghi là Điểu Pol, năm sinh 1921. Theo kiến nghị của ông Điểu Hoài Nhơn, thông tin trong sổ cấp khai tử năm 2000 của UBND phường 8 mới thể hiện thông tin chính xác về khai tử của ông Điểu Pol.

Căn cứ khoản 1- Điều 24, Luật Hộ tịch năm 2016: "Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại". Nhưng trong trường hợp này, Sổ cấp giấy chứng tử năm 1998 có thông tin ông Điểu Bôn (Pol) vẫn còn lưu tại UBND phường 8 nên việc đăng ký lại lần 2 (khai lại) tại Sổ đăng ký khai tử năm 2000 là không đúng quy định. Sổ cấp giấy chứng tử năm 1998 là căn cứ pháp lý để trích lục và thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

Sau khi xem xét hồ sơ và nghe ý kiến của các đơn vị có liên quan, Đoàn kiểm tra kết luận: Đề nghị UBND phường 8 chấn chỉnh thái độ làm việc của công chức tư pháp và báo cáo cụ thể quá trình giải quyết phản ánh của ông Nhơn về Sở Nội vụ; tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định thu hồi, hủy bỏ việc khai tử của ông Điểu Pol năm 2000, sau đó thực hiện cải chính theo quy định. Phòng Tư pháp và UBND phường Nguyễn An Ninh cùng phối hợp thực hiện giải quyết kiến nghị của ông Nhơn.

Những sai sót nêu trên là do lỗi của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, để khắc phục hậu quả, công chức lại giải thích hướng dẫn lòng vòng, không rõ ràng, thiếu trách nhiệm. UBND phường 8, UBND phường Nguyễn An Ninh và Bộ phận một cửa của UBND thành phố Vũng Tàu chưa phối hợp tốt trong việc giải quyết kiến nghị của người dân, để người dân phải đi lại nhiều lần. Đại diện chính quyền, Ông Sầm Văn Mão – Phó Giám đốc Sở Nội vụ ngay trong ngày 17/4/2014 đã đích thân xin lỗi ông Điểu Hoài Nhơn và hứa sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan khắc phục trong thời gian sớm nhất và trả kết quả cho ông đảm bảo đúng quy định. Ông Điểu Hoài Nhơn đã rất vui khi một người có trách nhiệm trong cơ quan nhà nước đứng ra nhận lỗi, xin lỗi ông khi trong bộ máy nhà nước có công chức làm chưa đúng, chưa hết trách nhiệm. Mặc dù khi đó chưa có kết quả cụ thể, nhưng ông cũng cảm thấy hài lòng với những gì cơ quan nhà nước đã làm.

Khi nhận được kết luận của Đoàn kiểm tra, UBND thành phố Vũng Tàu có văn bản yêu cầu UBND phường 8 và Phòng Nội vụ nghiêm túc thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh, tổ chức họp kiểm điểm công chức tư pháp của UBND phường 8 về hành vi vi phạm quy tắc ứng xử của CBCCVC. UBND phường 8 đã có báo cáo việc giải quyết kiến nghị của ông Nhơn đồng thời tổ chức kiểm điểm công chức tư pháp theo kết luận của đoàn kiểm tra. Đến nay, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định hủy bỏ đăng ký khai tử của ông Điểu Pol tại Sổ năm 2000 và thực hiện thủ tục cải chính theo đúng quy định.

Muốn nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thì trước hết phải thay đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách trong nội bộ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước với nhau để đảm bảo sự phối hợp tốt, nhanh gọn, thông suốt, hiệu quả như ý kiến của các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu trong Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời để người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, công chức nhà nước phải làm hết trách nhiệm để giải quyết nhu cầu của người dân. Cùng với thái độ giao tiếp chuẩn mực nơi công sở, chắc hẳn người dân sẽ hài lòng. Củng cố niềm tin của người dân với chính quyền là việc làm không dễ, nhưng cũng không phải khó nếu có sự nỗ lực, cố gắng của tất cả cán bộ, công chức và cả hệ thống chính trị, luôn ý thức rằng công chức là công bộc của dân, chính quyền ngày nay là chính quyền phục vụ, khi đó người dân sẽ đồng lòng ủng hộ chính quyền./.

                                             Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu