THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Sự quan tâm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính
Qua quá trình kiểm tra, kết quả cho thấy Lãnh đạo Sở Tài chính có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Sở. Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm được ban hành đầy đủ các nội dung, có sản phẩm và thời gian thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2017, ngày 12/4/2017, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã tiến hành kiểm tra Sở Tài chính về tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở. Đoàn kiểm tra do ông Sầm Văn Mão – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên tham gia là đại diện các Sở, ngành có liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Ngọc Khánh – Giám đốc Sở Tài chính.

Đoàn kiểm tra CCHC làm việc với Sở Tài chính

Qua quá trình kiểm tra, kết quả cho thấy Lãnh đạo Sở Tài chính có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Sở. Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm được ban hành đầy đủ các nội dung, có sản phẩm và thời gian thực hiện. Ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra các phòng chuyên môn về thực hiện các nội dung cải cách hành chính để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế trong thực thi công vụ. Nổi bật nhất là chương trình công tác năm với đầy đủ, cụ thể từng nội dung công việc, phân công đến từng chuyên viên, từng Lãnh đạo phòng, người chịu trách nhiệm chính, người phối hợp thực hiện, có thời gian giải quyết cụ thể. Để theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác, Sở đã ban hành Quy chế quy định tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Điều này thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở trong việc phân công nhiệm vụ theo vị trí việc làm, tất cả công chức phải có kế hoạch hoạt động cho riêng mình, đảm bảo làm việc khoa học, có thời hạn giải quyết để tất cả công chức cùng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2015, chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài chính xếp hạng thứ 08/21 Sở ngành, giảm 05 bậc so với năm 2014. Ban Lãnh đạo Sở đã tổ chức họp giao ban để quán triệt chỉ số cải cách hành chính của Sở, tìm ra nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ dẫn đến sự giảm điểm và thứ hạng. Đồng thời chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện chỉ số trong thời gian tới. Vì vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ và của Sở Tài chính năm 2016 được cải thiện rõ rệt.

Trang thông tin điện tử của Sở được duy trì tốt, hoạt động hiệu quả, cập nhật tin tức liên tục, niêm yết thủ tục hành chính đầy đủ, công khai danh bạ điện thoại của tất cả công chức cơ quan. Cuối mỗi tuần, các phòng chuyên môn tổng hợp nội dung công việc cả tuần để trình Lãnh đạo Sở duyệt và đưa tin lên Trang thông tin điện tử của Sở, đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời phục vụ cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời nội dung nào được cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm nhiều thì để nội dung đó trên trang chủ và có chuyên mục dành riêng cho công dân, doanh nghiệp và chính quyền, đoàn thể. Trên Trang thông tin điện tử của Sở cũng đã công bố 03 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4 từ năm 2015, 2016 nhưng không hiệu quả. Cuối năm 2016, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính nói trên, đồng thời hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Sở, nên trong Quý I năm 2017 đã giải quyết 159 hồ sơ ở mức độ 4. Việc giải quyết hồ sơ ở mức độ 3, 4 là một trong những nội dung rất quan trọng, cần quan tâm hơn nữa trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh, trong đó các cơ quan, đơn vị phải thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết của tối thiểu 30% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Sở Tài chính đã thực hiện cắt giảm thời gian của 07/22 thủ tục hành chính, đạt 32%. Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2016 đối với 08 trường hợp, năm 2017 đối với 07 trường hợp và thực hiện chuyển đổi theo đúng Kế hoạch đề ra, riêng năm 2017 đến nay đã chuyển đổi được 06 trường hợp. Để đảm bảo các chuẩn mực xử sự, nâng cao ý thức, tránh nhiệm của công chức khi thi hành  nhiệm vụ, công vụ, Sở Tài chính đã ban hành Quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ đối với công chức cơ quan.

          So với kết quả kiểm tra năm 2014, Sở Tài chính đã khắc phục được rất nhiều những hạn chế trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính. Đặc biệt trong chỉ đạo điều hành quyết liệt hơn, đi vào thực chất công việc, sát sao hơn đến từng vị trí việc làm và có khen thưởng, xử phạt kịp thời, đảm bảo công chức làm việc trách nhiệm hơn, chuyên nghiệp hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Để nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, hướng đến sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo tỉnh, rất cần sự quyết tâm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

                                                           Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ