THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính
Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất các đơn vị về tình hình thực hiện công tác CCHC.

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2017, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh, do ông Sầm Văn Mão, phó giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại UBND xã Sông Xoài – huyện Tân Thành và UBND xã Lộc An - huyện Đất Đỏ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đã tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan đến CCHC như công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch; việc niêm yết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Đồng thời, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, công tác bố trí, phân công nhân sự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã…

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã nhận thấy lãnh đạo UBND các xã có quan tâm trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, được thể hiện qua Quyết định kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phân công công chức làm việc tại Bộ phận iếp nhận và trả kết quả đúng theo Quyết định, thực hiện niêm yết thủ tục hành chính các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Có bố trí phòng tiếp dân, kiện toàn tổ tiếp công dân, xây dựng lịch và bố trí công chức tiếp dân các ngày trong tuần.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sông Xoài.

Bên cạnh đó, còn một số hạn chế trong việc thực hiện công tác CCHC tại hai xã trên. Cụ thể như: trụ sở làm việc chưa được bố trí ngăn nắp, khoa học; chưa xây dựng lịch công tác hàng tuần của đơn vị do đó không theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác chuyên môn của CBCC; hệ thống máy bốc số tự động, màn hình cảm ứng không hoạt động; camera quan sát chưa được sử dụng hiệu quả; việc cập nhật TTHC chưa đầy đủ, kịp thời trong lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội, người có công,...; chưa niêm yết công khai danh sách hộ nghèo cũng như việc thu, chi ngân sách hàng tháng, năm tại trụ sở UBND xã để người dân biết;…

Kết thúc buổi làm việc, ông Sầm Văn Mão thay mặt Đoàn kiểm tra kết luận: cả hai đơn vị đều thực hiện khá nghiêm túc việc công việc của mình. Đặc biệt, tinh thần, thái độ phục vụ của các cán bộ ở bộ phận một cửa có sự chuyển biến rõ rệt, hướng dẫn người dân tận tình. Thay mặt Đoàn kiểm tra, ông cũng đề nghị lãnh đạo UBND các xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng lịch công tác hàng tuần để lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chuyên môn của công chức tại đơn vị; Thực hiện tiếp dân theo lịch, cập nhật đầy đủ thông tin trong sổ tiếp dân; Thường xuyên duy trì hoạt động hệ thống máy bốc số tự động, màn hình cảm ứng, camera quan sát; Sắp xếp hồ sơ gọn gàng, khoa học, vệ sinh sạch sẽ và bố trí đủ ánh sáng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Cập nhật và niêm yết TTHC đầy đủ, kịp thời; Thực hiện niêm yết công khai việc thu, chi ngân sách hàng tháng, năm tại trụ sở UBND xã để người dân biết, bố trí lại bảng niêm yết thông tin khoa học hơn; Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo QĐ 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tất cả các lĩnh vực. Nghiêm túc thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định, và phải có văn bản xin lỗi người dân đối với những hồ sơ trễ hẹn; yêu cầu lãnh đạo UBND xã khắc phục những tồn tại, hạn chế của mình và có báo cáo về Sở Nội vụ sau 3 tháng kể từ ngày kiểm tra.

Huỳnh Vũ Bảo

Phòng CCHC – Sở Nội vụ tỉnh BRVT