THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Kiểm tra, sát hạch công chức - Một giải pháp mới để nâng cao chất lượng công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định về tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND và Quyết định số 11/QĐ-UBND về tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã, công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa  -Vũng Tàu.

Trong những năm vừa qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã luôn quan tâm đến việc bố trí đầy đủ số lượng công chức, cũng như xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo bộ máy hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến thời điểm hiện nay, số lượng công chức trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đầy đủ về số lượng, chất lượng đội ngũ công chức của tỉnh cũng ngày càng nâng lên nhờ được đào tạo, bồi dưỡng cả về trình độ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm công tác và năng lực thực thi công vụ. Việc thi tuyển công chức đổi mới, sàng lọc kỹ lưỡng với từng chuyên ngành cụ thể theo vị trí việc làm, có ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn được những công chức đủ đức, đủ tài để phục vụ cơ quan nhà nước. Qua đó, số công chức trẻ có trình độ được tuyển chọn ngày một tăng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của một nền hành chính hiện đại.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ công chức hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vẫn còn nhiều hạn chế. Việc đánh giá công chức hàng năm chưa phản ánh đúng thực tế, còn cả nể, cào bằng, nên cuối năm công chức hầu hết được đánh giá tốt, mặc dù chất lượng, hiệu quả công việc có nơi còn chưa cao. Mà chất lượng công chức không chỉ dựa vào bằng cấp chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, mà còn phải hội đủ nhiều yếu tố về năng lực thực thi công vụ, kỹ năng, mức độ thành thạo công việc, khả năng nhận thức và sẵn sàng đáp ứng sự thay đổi công việc…Không ít công chức còn bị động trong xử lý những tình huống có thể xảy ra, chậm cập nhật kiến thức chưa nhận thức được sự thay đổi công việc trong tương lai, họ chỉ muốn làm ở vị trí cũ, ngại thay đổi công việc kể cả khi tổ chức phân công. Điều này cho thấy một số công chức chưa chủ động cập nhật kiến thức, năng lực còn hạn chế dẫn đến thiếu tự tin trong giải quyết công việc...  Ngoài ra, ở một số nơi vẫn diễn ra tình trạng công chức có kỹ năng giao tiếp hành chính không tốt, nhất là đối với người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước.

  Ngày 22/8/2016, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ về công tác 04 tháng cuối năm 2016. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch thường xuyên tổ chức sát hạch đội ngũ CBCCVC, trước tiên tiến hành sát hạch ở những Sở, ngành, bộ phận lên quan trực tiếp đến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên 6 lĩnh vực: đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, thuế, hải quan. Ngày 09/11/2016, Tỉnh ủy Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU về tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC tỉnh giai đoạn 2015-2021. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng đề án thí điểm sát hạch công chức cấp xã giữ các chức danh: Địa chính- Xây dựng- Nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh –Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện chủ trương trên của Tỉnh ủy, ngày 25/01/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND và Quyết định số 11/QĐ-UBND về tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã, công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa  -Vũng Tàu. Mục tiêu việc sát hạch là đánh giá lại thực trạng sự am hiểu pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực và kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp… so với yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhiệm để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hoặc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp trình độ năng lực và để phục vụ cho việc xem xét tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

          Đối tượng sát hạch sẽ được tiến hành ở 05 vị trí việc làm thuộc Sở Xây dựng, 13 vị trí việc làm tại Sở Tài nguyên và Môi trường (trong đó 04 vị trí tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 05 vị trí tại Chi cục Quản lý đất đai, 04 vị trí tại Chi cục Bảo vệ môi trường), 05 vị trí việc làm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đối với công chức cấp xã sẽ thí điểm ở các vị trí địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (ở các phường, thị trấn) hoặc chức danh địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (ở các xã). Nội dung kiểm tra, sát hạch gồm: kiểm tra văn bản, chứng chỉ có liên quan phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhận; sát hạch khả năng am hiểu pháp luật, chính sách ngành, lĩnh vực, năng lực đề xuất, tham mưu và các kỹ năng có liên quan, trong đó có kỹ năng xử lý tình huống phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.  

Hình thức kiểm tra, sát hạch gồm: kiểm tra thực tế trên hồ sơ và làm 02 bài kiểm tra (trắc nghiệm kiến thức chuyên môn, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp và thực hành soạn thảo văn bản, giải quyết 01 tình huống sự việc thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn trên máy tính). Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức cấp tỉnh gồm có 07 thành viên. Trong đó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng khác như Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phó giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác cải cách hành chính. Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức cấp xã thời gian đầu cũng sẽ do Hội đồng của tỉnh kiểm tra, sát hạch, sau đó sẽ nghiên cứu để phân cấp cho cấp huyện kiểm tra cấp xã. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã trong tháng 4,5/2017, cấp tỉnh trong tháng 6, tháng 7/2017 và sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm vào tháng 9/2017.

          Như vậy, chủ trương của Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa  -Vũng Tàu là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, thay đổi lề lối làm việc, không duy trì bộ máy làm việc với sức ỳ như bao năm nay, sàng lọc để đưa ra những công chức làm việc kém hiệu quả. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy công chức làm việc tích cực hơn, nỗ lực hơn, tăng cường ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Đảm bảo chất lượng đội ngũ công chức thực sự được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của xã hội, hướng đến một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, nền hành chính phục vụ, xem người dân như là khách hàng, lấy nguyện vọng cơ bản của nhân dân làm mục tiêu hoạt động, tạo điều kiện để người dân gắn bó với địa phương, chính quyền và công chức nhận rõ sự vừa lòng hay không của người dân mà điều chỉnh thái độ, hành vi, lề lối làm việc trong thực thi công vụ.

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng Phòng CCHC - Sở Nội vụ tỉnh BRVT