THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 23/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3674/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định số 3674/QĐ-UBND