THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Tin tức Tin tức

Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 07/12/2016, Sở Nội vụ có Văn bản 1804/SNV-CCHC đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý về Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Văn bản 1804/SNV-CCHC ngày 07/12/2016 của Sở Nội vụ

Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phụ lục Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017