THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Báo cáo, thống kê Báo cáo, thống kê

Báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 29/6/2015, UBND tỉnh có Báo cáo số 84/BC-UBND về việc báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo số 84