THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 25/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3162/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định số 3162/QĐ-UBND