THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
Ngày 27/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Chi tiết kết quả trong các file đính kèm dưới đây:

Quyết định số 1000/QĐ-UBND

1. Chỉ số CCHC các Sở, ban, ngành

2. Chỉ số CCHC cơ quan trung ương

3. Chỉ số CCHC các huyện, thành phố

4. Chỉ số CCHC của các xã, phường, thị trấn

4.1 Chỉ số CCHC các xã, phường thuộc Thành phố Vũng Tàu

4.2 Chỉ số CCHC các xã, phường thuộc thành phố Bà Rịa

4.3 Chỉ số CCHC các xã, thị trấn thuộc huyện Tân Thành

4.4 Chỉ số CCHC các xã, thị trấn thuộc huyện Xuyên Mộc

4.5 Chỉ số CCHC các xã, thị trấn thuộc huyện Châu Đức

4.6 Chỉ số CCHC các xã, thị trấn thuộc huyện Long Điền

4.7 Chỉ số CCHC các xã, thị trấn thuộc huyện Đất Đỏ