THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Trực tiếp chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2013 tại UBND huyện Tân Thành
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai, xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 25/9/2014, Tổ đánh giá chấm điểm của tỉnh đã tổ chức chấm điểm trực tiếp với UBND huyện Tân Thành và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.

Qua việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng và báo cáo giải trình của Lãnh đạo UBND huyện Tân Thành, UBND các xã, thị trấn và sự thống nhất của các thành viên Tổ đánh giá, chấm điểm, kết quả đạt được của các đơn vị như sau:

          1. UBND huyện Tân Thành: 48,75 điểm

          2. UBND xã Tân Hải: 55,75 điểm

          3. UBND xã Tân Hoà: 47 điểm

          4. UBND xã Tân Phước: 62,75 điểm

          5. UBND xã Phước Hoà: 57,75 điểm

          6. UBND xã Tóc Tiên: 62,5 điểm

          7. UBND xã Châu Pha: 52,75 điểm

          8. UBND xã Hắc Dịch: 64 điểm

          9. UBND Thị trấn Phú Mỹ: 48,75 điểm

          10. UBND xã Mỹ Xuân: 56 điểm

          11. UBND xã Sông Xoài: 63 điểm

          Tổ đánh giá chấm điểm sẽ tiếp tục thực hiện chấm điểm trực tiếp đối với các huyện, thành phố còn lại. Để việc chấm điểm, đánh giá chỉ số cải cách hành chính được thuận lợi, chính xác, các huyện, thành phố còn lại cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu kiểm chứng và phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách làm việc với Tổ đánh giá của tỉnh.

             Trần Thị Kim Linh - Phòng CCHC