THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thực hiện thông báo số 151/TB-SNV ngày 29/5/2014 của Sở Nội vụ về lịch kiểm tra cải cách hành chính tháng 6 năm 2014 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/6/2014, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh do ông Sầm Văn Mão – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Làm việc với đoàn có ông Lê Văn Sâm – Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả đã đạt được và kiểm tra thực tế tại đơn vị. Cho thấy Lãnh đạo đơn vị có quan tâm thực hiện về công tác cải cách  hành chính; triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; trang bị đầy đủ phương tiện làm việc cho CBCC cũng như những tiện ích phục vụ người dân như nước uống, máy lạnh, bàn ghi hồ sơ niêm yết và công khai các thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng theo quy định của tỉnh.. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa niêm yết địa chỉ mới về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính; chưa công khai số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh; chưa ban hành quyết định kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chưa sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả...

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Đoàn kiểm tra kiến nghị Lãnh đạo cơ quan tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được. Đồng thời sớm chỉ đạo khắc phục những hạn chế sau:

- Kiện toàn lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc; gắn công tác cải cách hành chính là một trong những tiêu chí để xét thi đua hàng năm đối với các cá nhân, đơn vị; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm tiếp tục thực hiện việc đánh giá các nội dung, công việc trong kế hoạch CCHC năm 2014 để có giải pháp hoàn thành tốt kế hoạch CCHC năm của đơn vị.

- Niêm yết số điện thoại đường dây nóng về CCHC của UBND tỉnh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết lại địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Khi tiếp nhận hồ sơ chỉ tiếp nhận các giấy tờ có quy định trong Bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố; cần kiểm tra kỹ giấy tờ có trong hồ sơ để tiếp nhận đủ và hướng dẫn kịp thời cho cá nhân, doanh nghiệp bổ sung giấy tờ hoặc chỉnh sửa hồ sơ (nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lý), tránh tình trạng để người dân phải đi lại nhiều lần bổ sung hồ sơ.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính; tập trung giải quyết số hồ sơ còn tồn đọng quá hạn, đồng thời không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ quá hạn.

- Tiếp tục và thường xuyên duy trì công tác cập nhật thông tin theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP  ngày 13/06/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; chỉ đạo sử dụng các tiện ích của phần mềm Văn phòng điện tử và liên thông hệ thống các văn bản theo quy định của UBND tỉnh

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;  ban hành quy chế làm việc; ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở theo quy định của Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở và đơn vị trực thuộc gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND gửi Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định.

       

                                                 Đào Mai Cường – Phòng CCHC Sở Nội vụ