THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Kế hoạch cải cách hành chính Kế hoạch cải cách hành chính

Kế hoạch khảo sát, điều tra lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh
Ngày 02/05/2013, UBND tỉnh ban hành quyết định số 990/QĐ-UBND về kế hoạch khảo sát, điều tra lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh

Nội dung chi tiết file đính kèm