THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Triệu tập Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cụ thể như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 10/12/2013 (Thứ 3) làm thủ tục dự thi,

Địa điểm: Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 03, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

Ngày tổ chức xét tuyển: 25/12/2013 (Thứ 4)

Nội dung chi tiết file đính kèm