Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Du lịch
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Khách sạn
2 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Khách sạn
3 Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Khách sạn
4 Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Khách sạn
5 Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Khách sạn
6 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
7 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
8 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
10 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
11 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
12 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
13 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
14 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
15 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
16 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Khách sạn
17 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Khách sạn
18 Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Lữ hành
19 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành
20 Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành
Hiển thị 1 - 20 of 27 kết quả.
của 2