Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý các khu công nghiệp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
2 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
3 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
4 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
5 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư tại Việt Nam
6 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
7 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
8 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
9 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
10 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
11 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
12 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
14 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư tại Việt Nam
15 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư tại Việt Nam
16 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
17 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư tại Việt Nam
18 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam
19 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam
20 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
Hiển thị 1 - 20 of 58 kết quả.
của 3