Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý các khu công nghiệp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Môi trường
2 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án Môi trường
3 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
4 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
5 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
6 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
7 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
8 Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
9 Thu hồi giấy phép lao động Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
10 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
11 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
12 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
13 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài. Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
14 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động: Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
15 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
16 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
17 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
18 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
19 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
20 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
Hiển thị 1 - 20 of 68 kết quả.
của 4