Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý các khu công nghiệp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký lại nội quy lao động Quản lý lao động
2 Đăng ký nội quy lao động Quản lý lao động
3 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D. Quản lý doanh nghiệp
4 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam Quản lý lao động
5 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam Quản lý lao động
6 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
7 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
8 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
9 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
10 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
11 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
12 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
13 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
14 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
15 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
16 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
17 Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
18 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Quản lý đầu tư
19 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Quản lý đầu tư
20 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Quản lý đầu tư
Hiển thị 1 - 20 of 62 kết quả.
của 4