Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý các khu công nghiệp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Khiếu nại, tố cáo
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Đăng ký lại nội quy lao động Quản lý lao động
12 Đăng ký nội quy lao động Quản lý lao động
13 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D. Quản lý doanh nghiệp
14 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam Quản lý lao động
15 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
16 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
17 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Quản lý đầu tư
18 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
19 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
20 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quản lý đầu tư
Hiển thị 1 - 20 of 58 kết quả.
của 3