Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý các khu công nghiệp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
2 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
7 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
12 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
13 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
14 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư tại Việt Nam
16 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
17 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
18 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
19 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
20 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
Hiển thị 1 - 20 of 58 kết quả.
của 3