Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại UBND cấp xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
2 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
3 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Môi trường
4 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng tôn giáo
5 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng tôn giáo
6 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tín ngưỡng tôn giáo
7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tín ngưỡng tôn giáo
8 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng tôn giáo
9 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng tôn giáo
10 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng tôn giáo
11 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng tôn giáo
12 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng tôn giáo
13 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng tôn giáo
14 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
15 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
16 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
17 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
18 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
19 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo
20 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 1 - 20 of 132 kết quả.
của 7