Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại UBND cấp xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
2 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
3 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
4 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đấu thầu
5 Mở thầu Đấu thầu
6 Làm rõ hồ sơ dự thầu Đấu thầu
7 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Đấu thầu
8 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Đấu thầu
9 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Đấu thầu
10 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Đấu thầu
11 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Đấu thầu
12 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
13 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Đấu thầu
14 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Đấu thầu
15 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu thầu
16 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Đấu thầu
17 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Đấu thầu
18 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu thầu
19 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
20 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Đấu thầu
Hiển thị 1 - 20 of 130 kết quả.
của 7