Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại UBND cấp xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
2 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
4 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
5 Chứng thực di chúc (Thủ tục hành chính áp dụng cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo) Chứng thực
6 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Chứng thực
7 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
8 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Phí, lệ phí
9 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
10 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện
11 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
12 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
13 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
14 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
15 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
16 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
17 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
18 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
19 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng chống thiên tai
20 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng chống thiên tai
Hiển thị 1 - 20 of 129 kết quả.
của 7