Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại UBND cấp xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
2 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện
3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
4 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
5 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
6 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
7 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
8 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
9 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
10 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
11 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
12 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng chống thiên tai
13 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng chống thiên tai
14 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng chống thiên tai
15 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm
16 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
17 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số
18 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
20 Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 129 kết quả.
của 7