Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại UBND cấp xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường nhà nước
11 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Bồi thường nhà nước
12 Thủ tục trả lại tài sản Bồi thường nhà nước
13 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
14 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
15 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
16 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
17 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
18 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
19 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
20 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
Hiển thị 1 - 20 of 127 kết quả.
của 7