Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại UBND cấp xã
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Trẻ em
2 Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Trẻ em
3 Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Trẻ em
4 Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Trẻ em
5 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em
6 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em
7 Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Giảm nghèo
8 Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Giảm nghèo
9 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
10 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
11 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
12 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
13 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
14 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo
15 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
16 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
17 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
18 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường nhà nước
19 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Bồi thường nhà nước
20 Thủ tục trả lại tài sản Bồi thường nhà nước
Hiển thị 1 - 20 of 135 kết quả.
của 7