Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại UBND cấp huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng
2 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
3 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
4 Đăng ký/ đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
5 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
7 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
8 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
10 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
11 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa
12 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa
13 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
14 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
15 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
16 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
17 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
18 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
19 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
Hiển thị 1 - 20 of 281 kết quả.
của 15