Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
12 Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
13 Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
14 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
15 Đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề Phòng, chống tệ nạn xã hội
16 Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề Phòng, chống tệ nạn xã hội
17 Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạynghề Phòng, chống tệ nạn xã hội
18 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
19 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
20 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
Hiển thị 1 - 20 of 115 kết quả.
của 6