Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
4 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5 Thủ tục đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
6 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
7 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
8 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
9 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
10 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương
11 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày Lao động ngoài nước
12 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
15 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp
16 Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp
17 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục nghề nghiệp
18 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
19 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
20 Thủ tục Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập sơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
Hiển thị 1 - 20 of 127 kết quả.
của 7