Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
2 Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
3 Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
4 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
5 Đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề Phòng, chống tệ nạn xã hội
6 Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề Phòng, chống tệ nạn xã hội
7 Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạynghề Phòng, chống tệ nạn xã hội
8 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
9 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
10 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
11 Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
12 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
13 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ
14 Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp Giáo dục nghề nghiệp
15 Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp
16 Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trực thuộc tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
17 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Giáo dục nghề nghiệp
18 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
19 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
20 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
Hiển thị 1 - 20 of 105 kết quả.
của 6