Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động An toàn, vệ sinh lao động
2 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp An toàn, vệ sinh lao động
3 Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp An toàn, vệ sinh lao động
4 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
7 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
8 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
12 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
14 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
15 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
16 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
17 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
18 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
19 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Bảo trợ xã hội
20 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
Hiển thị 1 - 20 of 149 kết quả.
của 8