Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Ngoại vụ
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp Tỉnh Giải quyết tố cáo
2 Thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Ngoại giao
3 Thủ tục Xuất cảnh Công tác lãnh sự
4 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu (Theo nội dung ủy quyền tại Quyết định số 3580/QĐ-BNG ngày 17/12/2012 của Bộ Ngoại giao) Công tác lãnh sự
5 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự và trả kết quả tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu (Theo nội dung ủy quyền tại Quyết định số 3580/QĐ-BNG ngày 17/12/2012 của Bộ Ngoại giao) Công tác lãnh sự
6 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
7 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
8 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
10 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
11 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
12 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
14 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 14 kết quả
của 1