Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục 5: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO Văn hóa, Thể dục, Thể thao
2 Thủ tục 4: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI Văn hóa, Thể dục, Thể thao
3 Thủ tục 3: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU Văn hóa, Thể dục, Thể thao
4 Thủ tục 2: THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN THƯ Văn hóa, Thể dục, Thể thao
5 Thủ tục 1: THỦ TỤC TIẾP DÂN Văn hóa, Thể dục, Thể thao
6 Thủ tục 9: THỦ TỤC GIẢI THỂ CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH; CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa, Thể dục, Thể thao
7 Thủ tục 8: THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH; CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH others
8 Thủ tục 7: THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH; CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa, Thể dục, Thể thao
9 Thủ tục 6: THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH; CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa, Thể dục, Thể thao
10 Thủ tục 5: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH; CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa, Thể dục, Thể thao
11 Thủ tục 4: THỦ TỤC THU HỒI THẺ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC VÀ THẺ NHÂN VIÊN TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa, Thể dục, Thể thao
12 Thủ tục 3: THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC, TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH. Văn hóa, Thể dục, Thể thao
13 Thủ tục 2: THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC VÀ THẺ NHÂN VIÊN TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa, Thể dục, Thể thao
14 Thủ tục 1: THỦ TỤC CẤP THẺ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC VÀ THẺ NHÂN VIÊN TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Văn hóa, Thể dục, Thể thao
15 Thủ tục 21: THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN XE Ô TÔ ĐẠT TIÊU CHUẨN CHUYÊN VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH Văn hóa, Thể dục, Thể thao
16 Thủ tục 20: THỦ TỤC THẨM ĐỊNH LẠI, XẾP HẠNG LẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH, HẠNG ĐẠT TIÊU CHUẨN KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH CHO BIỆT THỰ DU LỊCH, CĂN HỘ DU LỊCH, BÃI CẮM TRẠI DU LỊCH, NHÀ NGHỈ DU LỊCH, NHÀ Ở CÓ PHÒNG CHO KHÁCH DU LỊCH THUÊ, CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH KHÁC Văn hóa, Thể dục, Thể thao
17 Thủ tục 19: THỦ TỤC XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH, HẠNG ĐẠT TIÊU CHUẨN KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH CHO BIỆT THỰ DU LỊCH, CĂN HỘ DU LỊCH, BÃI CẮM TRẠI DU LỊCH, NHÀ NGHỈ DU LỊCH, NHÀ Ở CÓ PHÒNG CHO KHÁCH DU LỊCH THUÊ, CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH KHÁC Văn hóa, Thể dục, Thể thao
18 Thủ tục 18: THỦ TỤC THẨM ĐỊNH LẠI, XẾP HẠNG LẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH: HẠNG 1 SAO, 2 SAO CHO KHÁCH SẠN, LÀNG DU LỊCH Văn hóa, Thể dục, Thể thao
19 Thủ tục 17: THỦ TỤC XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH: HẠNG 1 SAO, 2 SAO CHO KHÁCH SẠN, LÀNG DU LỊCH Văn hóa, Thể dục, Thể thao
20 Thủ tục 16: THẨM ĐỊNH, THẨM ĐỊNH LẠI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH ĐẠT TỪ 3-5 SAO VÀ HẠNG CAO CẤP TRÌNH TỔNG CỤC DU LỊCH RA QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN Văn hóa, Thể dục, Thể thao
Hiển thị 1 - 20 of 106 kết quả.
của 6