Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giáo dục và đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng chứng chỉ
12 Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng chứng chỉ
13 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng chứng chỉ
14 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, Tuyển sinh
15 Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, Tuyển sinh
16 Thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, Tuyển sinh
17 Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo
18 Thủ tục tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo
19 Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo
20 Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 63 kết quả.
của 4