Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giáo dục và đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng chứng chỉ
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng chứng chỉ
3 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp Tỉnh Giải quyết tố cáo
4 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo
6 Thủ tục thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục và Đào tạo
7 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo
9 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo
10 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm, trường Cao đẳng sư phạm Giáo dục và Đào tạo
11 Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục và Đào tạo
12 Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo
13 Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo
14 Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
15 Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
16 Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục và Đào tạo
17 Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo
18 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo
19 Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
20 Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 92 kết quả.
của 5