Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giáo dục và đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng chứng chỉ
2 Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng chứng chỉ
3 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng chứng chỉ
4 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, Tuyển sinh
5 Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, Tuyển sinh
6 Thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, Tuyển sinh
7 Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo
8 Thủ tục tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo
9 Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo
10 Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo
11 Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo
12 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
13 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo
14 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo
15 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục Giáo dục và Đào tạo
16 Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo
17 Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo
18 Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo
19 Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo
20 Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 87 kết quả.
của 5