Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giáo dục và đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Văn bằng, Chứng chỉ
2 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng, Chứng chỉ
3 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng, Chứng chỉ
4 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Thi, tuyển sinh
5 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Thi, tuyển sinh
6 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Thi, tuyển sinh
7 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh
8 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT) Thi, tuyển sinh
9 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thi, tuyển sinh
10 Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
11 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
12 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
13 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
14 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
15 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
16 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
17 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Giáo dục và Đào tạo
18 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Giáo dục và Đào tạo
19 Phê duyệt liên kết giáo dục Giáo dục và Đào tạo
20 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 97 kết quả.
của 5