Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Thanh tra tỉnh
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại, tố cáo
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo
4 Thủ tục xử lý đơn Giải quyết khiếu nại, tố cáo
5 Thủ tục tiếp công dân Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hiển thị 5 kết quả
của 1