Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tư pháp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
2 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
3 Thủ tục phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
4 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
7 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
8 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
9 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
12 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
14 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
15 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch
16 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
17 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
18 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập). Công chứng
19 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Công chứng
20 Tạm đình chỉ hành nghề công chứng Công chứng
Hiển thị 1 - 20 of 189 kết quả.
của 10