Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tư pháp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập). Công chứng
2 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Công chứng
3 Tạm đình chỉ hành nghề công chứng Công chứng
4 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
5 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
6 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
7 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
8 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
9 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
11 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
12 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
13 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoà giải thương mại Hòa giải thương mại
14 Đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại Hòa giải thương mại
15 Thôi làm hoà giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hoà giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
16 Đăng ký làm hoà giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
17 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
18 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Đấu giá tài sản
19 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến, giáo dục pháp luật
20 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến, giáo dục pháp luật
Hiển thị 1 - 20 of 191 kết quả.
của 10