Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tư pháp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
2 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Đấu giá tài sản
3 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến, giáo dục pháp luật
4 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến, giáo dục pháp luật
5 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
6 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Đấu giá tài sản
7 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
8 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
9 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
10 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác Đấu giá tài sản
11 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Đấu giá tài sản
12 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
13 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
14 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
15 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
16 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
17 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
18 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
19 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
20 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
Hiển thị 1 - 20 of 175 kết quả.
của 9