Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tư pháp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Bồi thường nhà nước
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường nhà nước
3 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Bồi thường nhà nước
4 Thủ tục trả lại tài sản Bồi thường nhà nước
5 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
6 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
7 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
8 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
9 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
10 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Luật sư
11 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Luật sư
12 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
13 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
14 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi
15 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
16 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch
17 Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Quốc tịch
18 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
19 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
20 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
Hiển thị 1 - 20 of 156 kết quả.
của 8