Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tư pháp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp Tỉnh Giải quyết tố cáo
2 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
3 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
4 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại
5 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại
6 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư Luật sư
7 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn Luật sư Luật sư
8 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp
9 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Lý lịch tư pháp
10 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
11 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
12 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
13 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý
14 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý
15 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
16 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
17 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
18 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
19 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
20 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
Hiển thị 1 - 20 of 189 kết quả.
của 10