Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tư pháp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp
2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Lý lịch tư pháp
3 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
4 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
5 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
6 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý
7 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
9 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
10 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
11 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
12 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
13 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
14 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
15 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
16 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
17 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
18 Thủ tục phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
19 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
20 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
Hiển thị 1 - 20 of 191 kết quả.
của 10