Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tư pháp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
2 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
3 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại, tố cáo
11 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Bồi thường nhà nước
12 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường nhà nước
13 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Bồi thường nhà nước
14 Thủ tục trả lại tài sản Bồi thường nhà nước
15 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
16 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
17 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
18 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
19 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
20 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Luật sư
Hiển thị 1 - 20 of 161 kết quả.
của 9